Teknologiske trender som vil påvirke norsk landbruk

Norske bønder har alltid vært langt fremme i skoene når det gjelder å omfavne nye teknologiske løsninger. Som et eksempel kan nevnes at hver tredje liter melk i Norge melkes av en melkerobot. Teknologien utvikler seg så raskt at det kan være vanskelig å henge med i svingene, så i denne artikkelen ser vi nærmere på noen teknologiske trender som vil påvirke norsk landbruk i tiden framover. 

Landbruksrobotene kommer

Studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har utviklet landbruksroboten Thorvald som kan pløye, gjødsle, så og høste, helt uten menneskelig assistanse. 

Denne oppfinnelsen viser en voksende trend, nemlig at bønder verden over i økende grad benytter seg av roboter for å få unna repetitive oppgaver. Fremveksten av slike roboter er velkomment av flere grunner. 

Åpenbart ligger det økonomiske motiver bak; en robot som kan automatiseres og jobber 24 timer i døgnet, blir fort en besparelse sammenlignet med menneskelig arbeidskraft. I tillegg minsker sjansen for menneskelige feil, for ikke å snakke om at den imøtekommer det skrikende behovet for arbeidskraft. 

Mangel på folk som kan jobbe i landbruket er et økende problem verden over, og en landbruksrobot vil møte opp hver dag og ikke forsvinne til en bedre jobb eller for å begynne å studere. 

Landbruksrobotene kommer i alle slags former og fasonger, og det pågår kontinuerlig utvikling av nye måter å løse oppgaver i landbruket på, så vi vil nok se stadig nye roboter dukke opp for å effektivisere ulike deler av landbruket. 

Droner

Det er mye informasjon å hente fra lufta, og med droner kan man få en helt annen innsikt i tilstanden på både eiendommen generelt, og på beitedyr, værforhold og annet. 

Droner kan dekke store områder, og foreta inspeksjoner i områder det ville kostet betydelig tid og innsats for bonden selv å inspisere. Droner er viktige brikker for å innhente data, og ved hjelp av verktøy som GPS og ulike sensorer, kan man også sette innsamlet data i relevant sammenheng, noe som gir muligheten til å optimalisere driften. 

Droner kan brukes til alt fra å telle antall dyr som går ute i et område, til å innhente bilder og video som forteller bonden hvor langt en avling har kommet i modningsprosessen. Det er ingen grunn til å tro at droneteknologi ikke er kommet for å bli, og jo mer droner brukes i landbruket, desto lettere blir det å utvikle dem til å bli enda mer presise og tilpasset akkurat det bonden trenger. 

Solceller og batteri

Fordelene med å være selvforsynt med strøm, er uendelige. 

Forutsigbarhet og vesentlig lavere strømkostnader er av stor betydning for mange. Med et strømnett som krever kostbar oppgradering dersom det skal holde tritt med nordmenns strømforbruk, foregår det en storstilt utvikling av løsninger for å utnytte fornybar energi som sol, vann og vind. 

Solceller og batteri går hånd i hånd: Skaffer du deg solceller, vil du maksimere utbyttet ditt ved å ha en god løsning for lagring av strømmen du produserer. 

Også her er det mange aktører som utvikler smarte systemer for å gjøre livet med solceller og batteri så enkelt, ressursbesparende og brukervennlig som mulig.  

Les mer: Vet du hvilke muligheter solceller og batteri gir deg som er bonde/driver landbruk?

Big data og kunstig intelligens

Med big data-begrepet menes rett og slett enorme mengder innsamlet data. 

I et slikt datasett finnes mye informasjon som er nyttig, og enda mer informasjon som ikke er så relevant. Kombinasjonen big data og kunstig intelligens gjør at du kan hente ut kun den informasjonen som har nytteverdi for deg. 

Som et eksempel, vil sammenstilling av jordprøver fra bønder i hele Norge kunne fortelle noe om hvilke arbeidsmetoder, forutsetninger og forhold som gjør at noen bønder har svært fruktbar jord, mens andre sliter med å utnytte jorda si. 

En utfordring med å gjennomføre slike prosjekter, og å hente ut ny, relevant kunnskap for alle involverte, er at det for den enkelte bonden kan føles invaderende og utleverende å dele informasjon om hvordan man jobber. 

Forutsetningen for å nyttegjøre seg av big data på denne måten er selvfølgelig at man har tilgang på nok data. 

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.