Hensikten med ny nettleie og hvordan du kan redusere effekttariffen

Nettleie er noe du i mange år ikke egentlig har trengt å forholde seg til som annet enn en post på strømregningen. Nettleien består av et fastledd og et energiledd. Fastleddet har i mange år vært likt for alle, uavhengig av strømleverandør. Energileddet har variert i forhold til hvor mye strøm du bruker.

Grunnet høye strømpriser og støtteordningen fra staten denne vinteren, har de fleste nettselskaper utsatt endringene i nettleie som skulle trådt i kraft 1.1.2022.
Men det kommer, og du lurer sikkert på både hvordan nettleien endrer seg, og kanskje like mye hvorfor. Et annet høyst relevant spørsmål er hvordan du kan sørge for at din nettleie blir så lav som mulig.

Ny nettleiemodell - hvorfor det?

Den nye prismodellen for nettleie handler om at nettselskapene vil at du skal tenke annerledes rundt måten du bruker strøm på, kort fortalt.

På dager med kaldt vær, og i tidsperioden 6-7 om morgenen og 4-5 om ettermiddagen er typiske tider hvor det oppstår forbrukstopper, og strømnettet må være dimensjonert for å kunne overføre nok strøm til disse toppene.

Hvis vi ikke klarer å endre måten vi bruker strøm på, vil dette føre til at vi må bruke masse penger på å bygge ut strømnettet for å ta unna for noen timer med forbrukstopper. Kan vi klare å jevne ut forbruket vårt gjennom døgnet og gjennom året, vil dette føre til at forbrukstoppene blir mindre, og strømnettet trenger ikke å dimensjoneres for de massive forbrukstoppene i samme grad.

Målet med den nye nettleiemodellen er altså at du skal bidra til å redusere forbrukstoppene i strømnettet, og dermed gjøre at utfordringene med kapasitet i strømnettet blir mindre.

Hva endrer seg?

Det som er nytt i den nye nettleiemodellen, er at nettleien prises etter hvilken tid på døgnet, og hvilke dager, du bruker mest effekt på en gang.
Nettleien din vil fortsatt bestå av et energiledd og et fastledd.

Måten de to prises på, er det som er nytt.

Fastleddprisen er nå delt opp i trinn, avhengig av timesmaksforbruket ditt. Timesmaksforbruket ditt er basert på den timen i måneden du bruker mest strøm. Hos strømleverandøren din kan du finne mer informasjon over hvilket timesforbruk som gir hvilken pris på fastleddet.

Energileddet handler fortsatt om antall kilowattimer strøm du bruker. Det nye her, er at prisen er lavere i helgen og mellom klokken ti om kvelden og seks om morgenen på hverdager. I tillegg er prisen lavere om sommeren enn om vinteren.

Hvordan kan du redusere effekttariffen?

Det enkleste du kan gjøre for å redusere nettleien din, er å flytte strømforbruket ditt til helgene og mellom kl 22 og 06 på hverdager. Ikke alle aktiviteter som krever strøm lar seg flytte. Ønsker du å redusere nettleien, er god planlegging av når du bruker strøm, og hvor mye strøm du bruker på en gang, viktig.

Kanskje klesvasken kan vente til helgen, og er det nødvendig med full oppvarming av rom du ikke oppholder deg i? Det er også en god ide å ha tidsstyrte termostater og automatiske løsninger for at lyset skrur seg av når du ikke er i et rom. Å tenke over hvor mange forskjellige elektriske apparater du bruker samtidig kan også være lurt.

Å lade elbilen om natten kommer nok etterhvert til å bli en selvfølge, og det å dusje før man legger seg om kvelden istedenfor å dusje om morgenen kan også bidra.

Alle strømselskaper har etterhvert en egen “Min Side” hvor du kan sjekke strømforbruket ditt og holde oversikt. Det vil også kunne være en hjelp i å forstå hvordan måten du bruker strøm på, påvirker nettleien din, og ikke minst gi deg en pekepinn om hva du kan gjøre for å endre den.

Virker det uoverskuelig? Bare rolig, det blir bedre.

Akkurat nå, i en overgangsfase, virker kanskje dette med ny nettleie uoverskuelig og vanskelig. Sånn er det alltid når du må legge om vanene dine. Men etterhvert blir du bedre, og til slutt går det av seg selv.

Det viktigste å huske på, er at vi alle tjener på dette i det lange løp. Hvis alle blir flinkere til å passe på forbruket sitt, vil forbrukstoppene reduseres betydelig, kapasiteten i strømnettet blir utnyttet bedre, og i det lange løp sparer vi penger og også miljøet.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.