1 fase eller 3 fase strøm i huset ditt? ECO STOR forklarer forskjellen.

1 fase eller 3 fase strøm i huset ditt? Vi forklarer forskjellen

Hva slags strøm har du egentlig i huset ditt og hva bør du satse på om du bygger ny enebolig? Hva innebærer det for deg? 3-fase har kapasiteten, men nå som strømtopper har blitt et tema, etterstreber vi samtidig å unngå å bruke mye strøm i et kort tidsrom.

3-fase strøm betyr helt enkelt at det er tre ledere som fører strøm. Det gir en jevnere strømforsyning enn alternativet 1-fase som egner seg mest for mindre boenheter.

TN-nettet blir brukt på de fleste nybygg. Om nettselskapet trekker inn én eller tre faser er opp til hver installasjon, men 1-fase er det vanlige.

Bruker mange ampere på kort tid

Mye av det elektriske utstyret vi har i huset trekker mer strøm enn tidligere. For eksempel trekker en induksjonstopp opp mot 25 ampere når man skrur den på. Totalt sett er den kostnadseffektiv i forhold til gamle strømsløsende komfyrer, men den bidrar til slike strømtopper vi ønsker å unngå på grunn av effekttariffer. 

Strømtrekkende installasjoner i hjemmet utfordrer det vi har installert i sikringsskapet vårt. Det gjelder alt fra nye effektive mikrobølgeovner til tørketromler og som nevnt komfyrer som trekker mange ampere i forhold til hva som var vanlig før.

I tillegg blir elbiler mer vanlig og selv om de klarer seg med en vanlig stikkontakt, er det en fordel med 3-fase når man lader dem. 

Vårt moderne effektforbruk kan bidra til at hovedsikringen blir for liten og ved behov kan man også trekke inn en trefaseleder, som ved lader til elbil.

IT-nettet og TN-nettet 
Fra 90-tallet har stort sett nye områder i distribusjonsnettet typisk vært TN-nett med 400V, så for de fleste boligfelt er det dermed 400V inn til huset, selv om det likevel bare er 230V i stikkontakten. I disse tilfellene er det enten 1-fase eller 3-fase strøm. 

Unntaket er nybygg i eldre boligfelt som ligger i områder der det gamle IT-nettet allerede er i bruk. Der opereres det ofte med 230V også inn til huset. 

Alle vanlige stikkontakter med to plugger og 230 V spenning gir oss 1-fase strøm.

Mange vil nok også hevde at de som tenker at 1-fase er nok tar feil, selv om små leiligheter som kanskje både har fjernvarme og felles lader for el-bil og dermed bruker svært lite strøm, kan være typiske unntak for dette.

Inverteren eller vekselretteren konverterer strømmen
Med høye strømpriser er det fristende å lage sin egen strøm. Et solcellepanel lagrer ikke strøm, men det leverer DC (Direct Current). Ut av veggen vår får vi AC (alternating current). For å få DC fra solcellepanelet levert inn i huset må strømmen vekselrettes fra DC til AC, som egentlig bare er det motsatte av hva en vanlig PC-lader gjør. Med en solcelle vekselretter skal strømmen kun gå en vei; fra solcellepanelet til strømnettet.

Den strømmen som er til overs, flyter ubenyttet rett ut i strømnettet hvis du ikke lagrer den. Om du selger dette overskuddet midt på dagen når du ikke trenger det, vil det koste mer å kjøpe det tilbake på ettermiddagen når behovet igjen melder seg. Selvkonsum av solenergi har derfor blitt svært aktuelt. 

3-fase er fremtiden
Det er mulig å tilpasse seg den nye effekttariffen med en batterilagringsløsning fra ECO STOR. Det kalles peak shaving når man unngår disse strømtoppene. I tillegg kan du ved hjelp av batterilagringsløsningen kjøpe strømmen når den er billig og heller bruke det som er på batteriet når innkjøpsprisen er høy. Bruker du et solcellepanel i kombinasjon med denne løsningen, kan du også spare overskuddsstrømmen du ikke trenger der og da.

Les mer om batterisystemer og solceller

Historisk sett har det vært vanlig å kjøpe solcelleanlegg først, deretter et batterianlegg for å komplementere det. Om du har 1-fase solcelle-vekselretter, kan det holde med 1-fase batterianlegg og tilsvarende for 3-fase. Om du kjøper begge deler samtidig handler det om å matche batterianlegget mot solcelleanlegget de planlegger. 

Samtidig er det mange som nedskalerer solcellene de installerer for å unngå overproduksjon. Men hvis solcellene er dimensjonert for forbruket i soltimene, har du ikke nødvendigvis optimalisert takflaten din. Kjøper du solceller og batteri samtidig, kan du bruke hele takflaten og til slutt skalere batteriet til å håndtere overproduksjonen.

Alt det strømtrekkende elektriske utstyret vi begynner å omgi oss med, som elbilladere, solcellepaneler eller rett og slett økt generelt behov, tilsier det at 3-fase strøm er fremtiden.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person