Slik kan bedrifter bidra til produksjon av mer fornybar energi

Slik kan bedrifter bidra til produksjon av mer fornybar energi

Tenk om man ikke hadde trengt å fylle på med kull for å få produsert nok strøm?
Og tenk om alle bedrifter var opptatt av hvor energien de bruker kommer fra?
Kanskje ville det føre til at man hadde enda bedre tilgang på fornybar energi enn man har idag?

Hvordan vet man hvor energien man bruker kommer fra?

Opprinnelsen til strøm i nettet kan ikke spores.

Selvom vi i Norge har god tilgang på fornybar strøm, er vi en del av det Nordiske, og derigjennom det Europeiske kraftmarkedet. Og i det Europeiske kraftmarkedet produseres det fortsatt store mengder strøm fra ikke-fornybare kilder.

Det å være en del av et større marked er viktig, for det sikrer oss stabilitet og trygghet i strømleveransen og gjør oss mindre sårbare i f.eks år med lite nedbør eller lite vind. Samtidig gjør dette av strømmen vi bruker like gjerne kan være produsert ved et kullkraftverk i Tyskland som ved et vannkraftverk i Norge.

Bærekraftsmålene som fler og fler bedrifter har fokus på, handler også om energien vi bruker, og en måte å jobbe med bærekraftsmål på, er å ha fokus på at den strømmen bedriften din bruker kommer fra fornybare kilder.

Men hvordan kan jeg sørge for at energien kommer fra fornybare kilder?

Opprinnelsesgaranti er en Europeisk standard for dokumentasjon for fornybar energi. Ordningen garanterer kunden at det produseres en gitt mengde kraft fra en spesifisert energikilder. Ordningen ble innført i forbindelse med EUs fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001.

Målet med opprinnelsesgarantiene er at kunden skulle få mer innflytelse og mulighet til å påvirke hva slags strøm som produseres. Alle strømprodusenter som lager fornybar energi får en opprinnelsesgaranti som er unik pr. enhet fornybar strøm de produserer.
Kort fortalt, er opprinnelsesgarantien en slags kvittering for at den strømmen man kjøper er fornybar. Strømleverandørene kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene, og kan dermed tilby en garanti for at det produseres like mye fornybar energi som kunden bruker.

Det å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti er et aktivt valg man må gjøre, og det er valgfritt om man som strømkunde ønsker å inkludere opprinnelsesgarantier i strømabonnementet sitt.

Med FN´s bærekraftsmål på agendaen, er dette en helt sentral del av bedrifters kjøp av strøm i form av kraftavtaler, det er en viktig del av bedrifters bærekraftsrapportering, samtidig som det fremmer fornybar strømproduksjon.

Elsertifikater - innbakt i strømprisen

Elsertifikater er en annen ordning enn opprinnelsesgarantiordningen. Elsertifikater er en støtteordning som gjør det mer lønnsomt for kraftprodusentene å produsere energi fra fornybare kilder. Ordningen forvaltes av NVE, og strømkundene finansierer ordningen ved at kraftleverandørene legger elsertifikatordningen inn i strømprisen. Elsertifikatordningen er i motsetning til opprinnelsesgarantiordningen ikke frivillig for strømkundene og inngår som en del av den forhåndsavtalte strømprisen.

I Norge er det stadig mange bedrifter som velger å basere klimarapporteringen sin på energimiksen i Norge. Men hvis man vil være med inn i framtiden, må man legge opprinnelsesgarantier til grunn for rapporteringen sin. Dette er eneste måten man kan øke etterspørselen etter fornybar energi, og den eneste veien fram mot en mer bærekraftig framtid.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.