White paper

Fordelene med energilagring og batterisystemer i næringsbygg

Utdrag:

"Energilagring av strøm kan sammenlignes med varmtvann. Man lager ikke varmtvann når man tar en dusj, det varmtvannet er laget tidligere for bruk på et senere tidspunkt.

Strøm kan sammenlignes med penger og derfor kalles en valuta. Begge deler kan brukes til det aller meste, men ikke alt kan nødvendigvis byttes tilbake med penger. Det samme gjelder for strøm; det er ikke effektivt å gjøre varme om til strøm, selv om det er enkelt motsatt vei. 

Når strøm er lagret i et batteri, er det en veldig versatil energi som kan brukes til det aller meste. Fleksibiliteten gjør oss mer forberedt på uforutsette hendelser. På motsatt måte er lagring av varmtvann en svært lite fleksibel form for energilagring.

Med strøm kan det skapes varme, kulde og bevegelse, eller det kan skapes strøm med mekanisk energi og dynamoer. Skal man produsere varme genererer man kulde og motsatt, noe som er veldig typisk for næringsbygg. "

batterisystem for bolig

Last ned white paper