Batterisystem i næringsbygg, en gamechanger for strømstyring

Veltilpassede strømstyrings- og automasjonsprodukter kan utgjøre en stor positiv forskjell både når det gjelder effektivitet, oversikt og kostnad i næringsbygg. En sentral komponent i et velfungerende næringsbygg er batteriløsningen. I denne artikkelen peker vi på noen av fordelene med egen batteriløsning i næringsbygg. 

Lastutjevning og peak shaving

Har du et smart batteri, kan det flate ut forbrukstopper, som ellers ville blitt kostbare og belastet strømnettet. Fordi du i perioder med høye strømpriser benytter strøm som er lagret i batteriene, er den økonomiske gevinsten også stor. 

En annen fordel er at du slipper å bruke ressurser på å følge med og manuelt betjene og avgjøre hvilke reguleringer som må gjøres når. 

Dette fører oss videre til neste punkt, muligheten for å integrere batteriløsningen i energi- og styringssystemet i bygget. 

Kan integreres i EMS og BMS

En god batteriløsning integreres med byggets SD-anlegg og toppsystem. Dette gjør data fra batterisystemet tilgjengelig for samhandling med annet teknisk utstyr som står i bygget, slik at det samlede resultatet blir best mulig. 

Optimaliserer du de forskjellige elementene hver for seg, vil du kunne ende opp med suboptimaliseringer som i verste fall virker mot hverandre. Har du derimot en nøye gjennomtenkt styringsstrategi for bygget, er batterisystem den manglende brikken i jobben med å få til optimal drift.

Dette gir også de andre elementene i systemet frihet til å yte optimalt når man skal ivareta ikke bare økonomi, men også komfort.

Med riktig oppsett og innstillinger blir batteriet en sentral komponent i styringssystemene dine, og en viktig bidragsyter i å gi deg god oversikt og kontroll, slik at bygget bruker strøm så effektivt og smart som mulig.  

Rimeligere enn å øke effekten fra nettselskapet

Med energilagringsløsninger kan effektbehovet for en bygning løses med mellomlagring av strøm. 

Måten vi bruker strøm på har endret seg i løpet av de siste hundre årene, og når det er snakk om flere hundre kilowatt i økt forbruk i forhold til det som opprinnelig var tenkt da strømanlegget ble anlagt, vil en batteriløsning for bygget ofte være rimeligere enn å øke effekten fra nettselskapet. En økning i effekt vil innebære anleggsbidrag, og oppsett av ny trafostasjon. 

En god batteriløsning tilbyr fleksibilitet, slik at det er mulig å lagre strøm når strømprisen er lav, og bruke den lagrede strømmen når prisen er høy, dermed kan du unngå å kjøpe strøm når den er dyrest, rundt de store effekttoppene.

Kombinerer du energilagring med solceller på taket, vil du kunne maksimere gevinstene av å ha en egen batteriløsning. Du kan lese mer om hvordan solceller og batteri går hånd i hånd her.

Mange fordeler med energilagring for næringsbygg

Et næringsbygg som reduserer effekttoppen med 100 kW ved hjelp av en batteribank, vil  kunne redusere nettleien svært betydelig. Energilagringsløsninger bidrar til å øke forbruk av egenprodusert solstrøm. For å få støtte fra Enova, stilles det ofte krav til selvforbruk. Med en god batteriløsning kan du enkelt møte kravene fra støtteordningene, og på den måten redusere kostnadene ytterligere.

Les også: Hvordan kan vi kontrollere fremtidens ustabile energikilder?

Et viktig alternativ til utvidelse av strømnettet 

Sintef har forsket på batteri som spenningsstøtte, og forteller at nettselskapene i dag ofte løser behovet for spenningsstøtte ved å installere nye kabler, linjer og transformatorer. 

Ifølge Sintef er dette kanskje ikke er den beste løsningen samfunnsøkonomisk. 

Det er ikke tvil om at et batterisystem tilbyr en helt annen fleksibilitet enn den tradisjonelle nettforsterkningen, også fordi batteriløsningen både kan flyttes og gjenbrukes. 

Sintef konkluderer med at alt peker mot at batterisystemer i enkelte tilfeller vil være en bedre løsning enn å oppgradere strømnettet. 

Les mer: Slik kan bedrifter bidra til produksjon av mer fornybar energi

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.