Batterisystemer og energilagring; hvorfor det? ECO STOR forklarer

Batterisystemer og energilagring; hvorfor det?

Vi bruker mer strøm enn tidligere og når behovet for strøm i et bygg øker uten at det er nok tilgang på strøm, vil et batteri lønne seg. At noen må betale mange millioner i anleggsbidrag, er unødvendig når det kunne det vært unngått med et batteri til 500.000 kr. Stadig flere og flere opplever akkurat det.

I hovedsak har vi energilagring i et bygg for å matche produksjonen og tilgangen på energi med forbruket. For den energien solcellene på hustaket ditt produserer mens du er på jobb, vil du bruke når du kommer hjem og det ikke er sol. Når produksjonen ikke matcher forbruket, trenger du et et batteri som buffer.

Energilagring finnes overalt

Ved å lagre strøm for et senere behov, kan du benytte deg av den overproduksjonen solcellepanelet på taket har midt på dagen når solen er på sitt høyeste. 

Energilagring kan også sammenlignes med varmtvann. Vi lager ikke varmtvann når vi tar en dusj, det er varmtvann vi har laget tidligere for bruk på et senere tidspunkt. En varmtvannstank er derfor også energilagring.

Batteriet i fjernkontrollen hjemme er også et eksempel på energilagring. Vi kobler den ikke i veggen for å bruke den. Energilagring finnes overalt, så det var jo bare et spørsmål om tid før det ble snakk om å ta i bruk energilagring også i næringsbygg eller bygg generelt, spesielt nå som utbygging av solceller skjer i stor skala.

Tre gode grunner til å ha batterisystem i et bygg

Først og fremst kan et energilagringssystem være lønnsomt for de byggene dette passer for. Ved fornuftig bruk av energi spares penger og man får samtidig kontroll.

Laststyring er også et aktuelt tema hos nettselskapene, selv om ikke alle lastene lar seg styre. Batteriet kan fungere som en buffer, så du ikke kjøper strøm for å bruke den med en gang, men lagrer den til den tiden på døgnet hvor strømmen er dyr eller du får høy topplast. Når du bruker et batteri og lar både lasten og batteriet kjøre sitt eget løp, oppnår du den komforten du ønsker og du kan bruke strøm uten hensyn til høye strømtopper.

Å installere et batteri øker motivasjonen og fordelene med å for eksempel fylle taket ditt med solceller. På den måten bidrar ECO STOR til det grønne skiftet.

Ny måte å dimensjonere solceller på

Tidligere ble solcellene tilpasset til byggets forbruk i soltimene, selv om man alltid har et forbruk utenfor soltimene også. Likevel ble solcellepanelet dimensjonert slik at man unngikk å legge mer solcellepanel på taket enn det bygget hadde behov for i soltimene. 

Ved å sette inn et batteri, kan du øke bruken av fornybar kraft. I tillegg så vil du få et mye mer stabilt forbruk.

Sikker strømforsyning

Med batterilagring blir det lettere for Statnett og nettselskapene og forholde seg til energiforbruket ditt og det fører til en avlastning av strømnettet. I Norge har vi den luksusen at vi har nesten kun grønn strøm, men i andre land der strømmen kommer fra for eksempel kullkraft, er dette enda viktigere. 

Et batterisystem bidrar til å sørge for en sikker strømforsyning. Mange har begynt å bruke mer og mer strøm i takt med at mer og mer blir elektrisk. Hvis man for eksempel skal sette inn 10 el-billadere til de ansatte i kontorbygget sitt og hver lader har 11 kW effekt, får man plutselig en peak på morgen når alle de ansatte parkerer bilen sin og kobler seg til på 110 kW.

Ofte kan man ikke gjøre det, for man har ikke nok strøm inn til bygget, og da må man betale anleggsbidrag for enkeltpeaker som man egentlig kunne tatt unna med et batteri.

Når bør man vurdere et batterisystem i et bygg?

Når forbruket er høyt eller ustabilt og man skal teste noe man har produsert, eller hvis man har kjølemaskiner eller fryserom som skal avrimes eller tilsvarende, vil et batteri være fornuftig.

Hvis man har overproduksjon fra solceller, lønner det seg ikke å selge strømmen. Du får spotpriser, men når du kjøper tilbake strømmen, må du betale avgifter på fastleddet, noe du kan unngå hvis du lagrer og bruker strømmen internt.

Hvis det ofte er brudd på strømnettet eller at det er ustabilt, kan det stoppe kjernevirksomheten og gi store problemer med for eksempel et fryserom som inneholder mat. 

Når forbruket er høyest på de tidsrommene der strømmen er dyr, vil du med et batterisystem fordelaktig kunne kjøpe billig strøm eksempelvis på natta.

Generelt vil batteriet være noe som flater ut strømkurven.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person