ECO STOR hjelper deg med å spare strømmen du produserer

De fleste privatpersoner som produserer egen strøm i Norge i dag, benytter solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Vi vet at tilstrekkelig strømproduksjon fra fornybare kilder er en stor miljømessig utfordring. Ved å bruke solceller, produserer du bærekraftig strøm som kommer både deg selv og miljøet til gode.

Stadig flere husholdninger opplever god flyt i strømproduksjonen, og da gjelder det å ha en god løsning slik at du kan lagre strømmen din. Vi har batterisystemene som egner seg til dette bruket., Som en bonus til miljøet og planeten, gjenbruker elbilbatterier! 

Gjenbrukte elbilbatterier kan lagre strømmen din

Vi i ECO STOR tilbyr batterier som er godt egnet i lagringsløsninger for egenprodusert strøm fra solceller. Det som skiller våre batterier fra andre, er blant annet at våre batterisystemer er basert på elbilbatterier som gjenbrukes. Bakgrunnen for dette er at vi ser et økende antall brukte elbilbatterier som kastes nå når elbilparken begynner å bli såpass gammel at batterikapasiteten begynner å bli for lav til å gi god nok rekkevidde. 

Dette er en unødvendig miljøblelastning,  med tanke på at elbilbatterier har  betydelig restkapasitet. I praksis betyr det at batteriene kan brukes til andre nyttige formål, som å lagre egenprodusert strøm.

Fortsatt god plass hjemme

Kjenner du ikke til våre batterisystemer for lagring av strøm, er det lett å se for seg at batteriene må være enormt plasskrevende. Det kommer selvfølgelig an på hvor mange batterier du skal ha, men ser vi på et batteri med en lagringskapasitet på 15 kWh, er det 2 meter høyt, 1,20 meter bredt og 30 cm dypt. Det er med andre ord ikke behov for å bygge på huset for å kunne lagre strømmen du produserer. 

Hvordan fungerer det?

Systemet settes enkelt opp ved hjelp av en spesialutviklet app, som er laget for å gi deg oversikt og kontroll. Appen lar deg velge mellom fire ulike moduser, der ulike faktorer avgjør om du ønsker å fylle batteriet med strøm fra nettet, om det er tiden på dagen og den varierende strømprisen som skal regulere når og hvor mye strøm du henter inn fra nettet og batteriet, eller om det er din egen strøm som skal forsyne både huset og batteriet. Du kan enkelt bytte mellom de ulike modusene, og på den måten tilpasse batteriets funksjon til ditt behov.

Fordelene med å lagre egenprodusert strøm

Vi kommer nesten ikke unna temaet strømpriser. Strømprisene har vært høyere enn nordmenn er vant med, noe som har ført til økt interesse både for strømsparende tiltak og mulighetene for å produsere egen strøm. Selv om noen blir mest ivrig av anledningen til å selge strømmen tilbake til nettet og på den måten tjene noen kroner. I den kabalen, er det lett å glemme at når man skal kjøpe strøm igjen når sola ikke skinner, så betaler man så mye som ⅔ mer enn det bare strømmen koster. Dette er påslag i form av skatter og avgifter som for eksempel nettleie.  Når du har strømmen din lagret i et ECO STOR batteri, kan du selv styre når du vil forsyne huset ditt med den egenproduserte strømmen. Det betyr at du kan bruke din egen strøm i de periodene av dagen der strømprisen fra nettet er høy, som om morgenen og i timene folk kommer hjem fra jobb. Trenger du strøm fra nettet, kan du bruke den om natten eller på andre tidspunkt der strømprisen er lavere. Her er det mange kroner å spare!

Miljøaspektet ved å produsere egen strøm er også et sentralt argument. Når du dekker en stor del av strømforbruket ditt selv, bidrar du til å redusere belastningen på strømnettet. Dersom mange nok produserer egen strøm, vil det ikke være behov for å bygge ut strømnettet, en operasjon som koster mye i kroner og øre, og som er en stor og svært uheldig belastning på naturen og miljøet. 

Med ECO STOR sine batteriløsninger får du full kontroll og oversikt over strømmen din, slik at du kan maksimere utbyttet av å produsere egen strøm. Sitter du igjen med ubesvarte spørsmål etter å ha lest denne teksten? Ikke vær redd for å ta kontakt!

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.