Elbilbatteriet ditt kan få nytt liv

...kanskje det til og med kan forsyne et sykehus med strøm i fremtiden

Batteriløsninger kan brukes som back-up løsning istedenfor generator ved kortere strømbrudd, for eksempel på et sykehus. 

Tenk om akkurat ditt elbilbatteri kunne være med på å redde liv? 

Elbilens historie - en kort en

De første helelektriske bilene rullet ut på norske veier for vel ti år siden. Den gangen var elbiler noe helt nytt og litt merkelig noe, lading var vanskelig, og rekkevidde angsten satt løst. Den første Teslaen kom på markedet i USA i 2012, og den ble en umiddelbar suksess i Norge. I hele to av årets tolv måneder i 2013 var Tesla Model S den mestselgende av alle nye biler. 

Med bakgrunn i gode subsidieordninger fra statens side, fikk etterhvert fler og fler opp øynene for at det var lønnsomt å kjøre elbil. Og etterhvert som rekkevidden på batteriene økte, ble elbil allemannseie og ikke bare et byfenomen.

I begynnelsen av 2022 er det registrert i alt 360 000 helelektriske biler i Norge. Noen av disse har allerede nådd pensjonsalder og såkalt “end of life”, der batterikapasiteten og dermed rekkevidden er blitt for lav til å være effektiv lenger. Rundt 99% av nybilsalget i Norge er nå elbiler. 

Second-life istedenfor end-of-life

I de kommende årene, ettersom elbilparken blir eldre, kommer fler og fler elbilbatterier til å nå “end of life”. Hvis disse batteriene ikke gjenbrukes og gjenvinnes effektivt med et sirkulærøkonomisk perspektiv som driver, vil vi etterhvert stå uten de råmaterialene vi trenger for å lage nye batterier til fremkomstmidler og til lagringsenheter for strøm (Battery Energy Storage System - BESS). 

Behovet for BESS kommer til å øke i tiden framover, idet vi i større og større grad produserer strøm fra solceller og vind. Disse kildene til strøm er lunefulle, og det er helt nødvendig å kunne lagre strømmen når det er mye vind eller sol og produksjonen er høyere enn forbruket. Da kan man kan bruke strømmen igjen når det ikke blåser eller solen ikke skinner. Dette gjelder både i stor skala for energiprodusenter, men også for privatpersoner som har investert i solceller på taket.

Second-life batterier sparer ressurser

I Norge pålegger avfallsforskriften bilimportørene ansvar for hele levetiden til en bil, fra den importeres og selges, til den ikke lenger er kjørbar. Autoretur er returorganinsasjonen som tar imot elbiler og sender elbilbatteriene videre til gjenvinning hos Batteriretur. 

Vi hos ECO STOR ønsker å få slutt på at disse elbilbatteriene gjenvinnes før de har gjort tjeneste som second-life batterier. Vi vet at de har lang levetid igjen. Det kan dreie seg om 10 til 15 år med tjeneste som stasjonær lagringsenhet for strøm. 

Vi har inngått avtaler med flere bilprodusenter om å motta elbilbatterier til ombruk fra dem.

Våre innovasjoner gjør det mulig å lese av batterihelsen til et batteri som kommer fra en elbil uten å åpne det opp eller skade det. Vi kobler oss ganske enkelt på batteriets styringssystem og leser av hva som foregår på innsiden av batteriet. Dette gjør oss istand til å gjenbruke kun de batteriene som er “fit for fight”. 

Så tenk på det - elbilbatteriet ditt kan gjenbrukes som stasjonær batteriløsning til lagring av strøm, kanskje til bruk på et sykehus, som backup-løsning i tilfelle strømbrudd. Det ville redde liv.  

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.