Er batterisystemer laget av second-life batterier brannsikre?

Elektrolyttblandingen er den delen av et batteri som er mest reaktiv, og kan ta fyr ved skade Litium batterier har tatt fyr - det er sikkert mange som husker androidtelefonene for noen år tilbake som selvantente og gjorde at man en periode måtte skru av alt elektronisk utstyr når man fløy. Dette skyldtes en produksjonsfeil, og er unntaket heller en regelen når det kommer til litiumbatterier.Man kan fort bli bekymret for hvor brannsikkert et litiumbatteri egentlig er, og det er en almenn oppfatning at litium batterier er brannfarlige, men stemmer dette egentlig i praksis?

Elektriske artikler inneholder som regel litium batterier

Tenk på hvor mange elektriske ting du omgir deg med til daglig som går på batteri. Alt fra telefonen din, til barbermaskinen eller laptopen din. Alle disse inneholder litiumbatterier. 

Grunnen til det, er at litiumbatterier er den typen batteri som er istand til å lagre mest mulig energi på minst mulig plass. 

Så som et utgangspunkt, er litiumbatterier ikke brannfarlige, og det hører til unntaket at de selvantenner ut av ingenting.

Dette gjelder også elbilbatterier. 

Årsaker til brann i litiumbatterier

De hyppigste årsakene til brann i litiumbatterier, er skader på batteripakkene som i en kollisjon, men også feilprogrammeringer og feilproduksjon kan gjøre at brannfaren øker.

Et elbilbatteri består av et styringssystem for batteriet som kommuniserer med bilens styringssystemer og selve batteripakkene. 

Inni batteripakkene er det mange mindre celler som består av et anodemateriale - som regel grafitt, som er istand til å ta opp litiumioner fra katodematerialet som består av en krystallstruktur hvor litium er en del av krystallene. 

Litiumet er det stoffet som bærer strømmen i batteriet. 

Ved opplading og utlading av batteriet, beveger litiumet seg gjennom en elektrolyttblanding fra anode til katode og tilbake igjen på battericellene. Denne elektrolyttblandingen kan være brannfarlig når den utsettes for høye temperaturer. 

Det man er redd for ved brann i et bilbatteri, er en termisk hendelse. Dette innebærer at varmen fra brannen i én celle fører til at flere celler tar fyr. Temperaturen øker og fører til brann i flere celler, som igjen fører til høyere temperatur også videre. 

Denne typen prosess er vanskelig å stanse når den først er igang.

Brannsikkerhet i litiumbatterier

Hvor brannsikkert et elbilbatteri er, handler altså både om hvordan batteriet er bygget opp rent kjemisk - hvilken blanding av mineraler som inngår i selve elektrode/katode materialet inni batteriet og om hvor stabil denne blandingen er. Det et handler også om mekanisk påvirkning og om programmeringen av styringssystemene.. 

Et elbilbatteri er laget for å tåle store påkjenninger, raske opp- og utladingssykluser, akselerasjon og vibrasjoner/risting når bilen kjører på ujevnt underlag. 

Dette er derfor noen av de mest robuste batteriløsningene som finnes. 

Hvorfor er bilbatterier tryggere enn nye batterier når de brukes i stasjonære løsninger?

ECO STOR bruker elbilbatterier “as is” når de ikke lenger har nok kapasitet til å kunne fungere effektivt i elbiler. De utgjør glimrende stasjonære batterier, ettersom de er laget for ekstreme forhold. I tillegg sikrer dette at alle garantier og sikkerhetsforanstaltninger fra fabrikken følger batteriet i dets second life som stasjonær batteriløsning. 

ECO STOR tester batteriene før vi installerer dem, og styringssystemene for våre stasjonære løsninger er nøye tilpasset batteriene. I tillegg har vi  installert sikkerhetssystemer som gjør at eventuelle feil i systemet oppdages og systemet stenges ned før noe skjer. 

Dette er ekstra sikkerhetsmekanismer vi har programmert inn i våre løsninger for at du skal være helt trygg på at brannsikkerheten er ivaretatt. 

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person