Slik får bedrifter mer kontroll over strømforbruket

Er du en av de som sløser med strømmen fordi du ikke har tenkt så nøye igjennom at det er store penger å spare på selv små endringer?

ENØK-tiltak – energiøkonomisering – i bedrifter burde være en selvfølge. Det handler om å redusere forbruket uten at det går på bekostning av arbeidsmiljøet. Allikevel er det ikke så mange som har satt seg inn i hva de kan gjøre og hvilke rutiner de kan implementere, for å få kontroll.

Temperatur

Reduseres innetemperaturen med én grad reduseres kostnadene til oppvarming med 5%. Å ha kontroll på innetemperaturen krever at man har installert termostater og sentral regulering. Her er det store besparelser å hente som fort merkes på strømregningen.

Lys

Hvis lysene står på døgnet rundt på kontorene i bygningen, er det kanskje på tide å revurdere dette. Sensorer som slukker lyset når ingen er i rommet, eller lysstyring som reguleres etter dagslys er mulige løsninger på problemet. Det er også lurt å bytte ut tradisjonelle glødepærer med LED-belysning. De bruker mindre energi og har lengre levetid.

Vinduer

Er vinduene gamle, kan det å varme opp bygget fort bli å fyre for kråka. Kulderas og trekk fra store vinduer i kontorbygg er en kilde til varmetap og unødvendig strømbruk. Er strømregningen veldig høy, kan det lønne seg å vurdere å bytte ut glasset i vinduene. Det finnes mange typer isolerglass og termoglass som i mye større grad hindrer varmetap enn eldre glasstyper. Et annet tiltak, hvis det å skifte vinduer er et tiltak som blir for stort, er å sørge for at vinduenes tetningslister er hele og tette. Det hindrer trekk.

Skru av PC-en

Når PC-en står i hvilemodus trekker den litt strøm. Hver for seg sett blir strømforbruket marginalt, men har man en bygning med 100 kontorer, blir det samlet sett snakk om mye strøm, og i det store regnskapet teller hver eneste lille ting man kan gjøre.

Lukk vinduene

Det hender man trenger å lufte selvom det er klimaanlegg på kontoret. Da er det viktig at de som lufter også sørger for at det sjokkluftes, så man unngår at vinduer blir stående oppe over tid. Det er også viktig å huske å lukke vinduene etter seg slik at vinduer ikke blir stående åpne eller på gløtt over natten, for det fører til massive varmetap, med tilhørende oppvarming for å holde temperaturen jevn.

Lukk dører og porter

Det samme som gjelder for vinduer, gjelder for dører og porter. Lukk dem, så unngår man varmetap. Man trenger ofte høyere temperatur inne på et kontor enn ute i en gang, og det å holde dørene lukket hjelper til med soneregulering av temperatur.

Batterier

En annen løsning, i tillegg til de overnevnte, for å regulere når på døgnet man bruker strøm, er å installere batterier i strømsystemet. Batteriene kan lades på natten når strømmen er billig, og brukes i løpet av dagen. På den måten kan bedriften holde kontroll på strømforbruket sitt gjennom å alltid kjøpe strøm når strømmen er billigst.

Støtte til ENØK-tiltak

Det er mulig å søke støtte om investeringer i klima- og energitiltak i virksomheter hos Enova hvis tiltakene du søker støtte til er med på å redusere energibruken i bygningen. Kravet er at man som søker skal benytte seg av “beste tilgjengelige teknologi”.
Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke om støtte til hos Enova.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.