Effektprising for borettslag og sameier

Slik fungerer effektprising for borettslag og sameier

Stortinget vedtok en plan om effekttariffer for privatpersoner i 2021. Planen er imidlertid utsatt, og innføringstidspunkt er uvisst. For næringskunder og borettslag har effekttariff og effektprising imidlertid vært kjent lenge. Men hvordan fungerer egentlig dette for deg som er med på å drive et borettslag eller et sameie?

Hva er effektprising og effekttariff?

Problemstillingen om et overbelastet strømnett har vært på den politiske agendaen i flere år.

Spørsmålet om hvorvidt vi skal utvide strømnettet har blitt reist, men imidlertid blitt henlagt da dette vil resultere i høyere nettleie for forbrukerne på sikt. Kjetil Lund, NVE sjef, fastslo at vi måtte begynne å bruke elnettet på en smartere, fremtidsrettet måte. 

Effekttariff er en prismodell for nettleie som promoterer smartere strømforbruk. Modellen legger til grunn for at strømforbruket skal fordeles ut over døgnets timer, istedenfor å bli anvendt i store mengder over korte tidsperioder. Dette medfører at de som har særskilte topper i sitt strømforbruk – og derav belaster strømnettet vårt mest – vil få dyrest strømregning.

Hva er hensikten med effekttariff?

Da har vi fastslått hva effekttariff er, men hva er hensikten bak det? Ved å innføre effekttariff og promotere smarte strømforbruk vil den generelle kostnaden reduseres. I tillegg vil naturen og miljøet vårt skånes.

Den nye prismodellen

Fastbeløp og nettleie er to faktorer som hører fortiden til, for på dagens prismodell er fast- og energileddet gjeldende. Fastleddet regner ut hvor mye strøm du bruker samtidig, og energileddet et beløp per kilowattime som er avhengig av når på døgnet du bruker strømmen.

Effektprising i borettslag og sameie

Mange beboere i borettslag og sameier har montert egne strømmålere i boligen sin. Hvordan strømkostnadene kalkuleres her skiller seg ikke fra andre privateide hjem. Men borettslag og sameier har gjerne fellesanlegg og fellesarealer hvor alle ferdes, som inngangspartier, korridorer, garasje og vaskeri. Forbruket her omfatter strøm til (blant annet) belysning og oppvarming. De endelige felleskostnadene faktureres på boligselskapet, før beløpet deles på hver enkelt husholdning. Effektprising i dagens borettslag og sameier utspiller seg spesielt i elbil-lade kostnader, ved at det skapes høye topper i forbruket.

Manglende kontroll

Per i dag er mulighetene for å kontrollere strømforbruket noe begrenset. Denne mangelen på kontroll kan fort resultere i høy effektprising og derav høye regninger. Det finnes imidlertid batterier som kan bidra til å jevne ut effekttoppene, samt holde kontroll på strømforbruket på sikt. Batterier kan dermed være en god investering som kan redusere de endelige strømkostnadene.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.