Slik tiltrekker næringsbygg seg attraktive leietakere

Når du skal finne leietakere til næringsbygg, gjelder det å være tydelig på hva bygget ditt kan tilby. På den måten vil du lettere tiltrekke deg de leietakerne som er attraktive for deg. For de fleste utleiere betyr det blant annet leietakere som blir værende over tid. 

I denne artikkelen trekker vi frem noen elementer som spiller en viktig rolle for at leietakere skal velge nettopp ditt næringsbygg – og bli værende der. 

Smart energistyring i næringsbygget

Oppvarming og generelt strømforbruk utgjør en stor del av driftskostnadene i næringsbygg. Forutsigbarhet i kostnadsbildet er noe de fleste leietakere setter pris på. 

Med fremveksten av gode digitale løsninger, finnes det utallige muligheter for å utnytte sensorteknologi, Big Data, robotikk og avanserte analysemetoder for å øke tilfredsheten til leietakerne dine. Ved å implementere et system for smart energistyring kan du optimalisere og effektivisere måten energien utnyttes på. Som inspirasjon kan vi se til kjøpesenterkjeden CityCon, som har et uttalt mål om å være karbonnøytrale innen 2030. Som et ledd i denne satsingen går de nye veier når de har laget Sveriges første kombinerte solcelle- og jordenergianlegg

En måte å holde strømkostnadene nede på, er å ha en tilpasset batteriløsning på plass. Har dere eller vurderer å anskaffe solceller på næringsbygget? Her kan du lese mer om hvordan solceller og batteri går hånd i hånd 

Tett dialog med leietakerne

Som leietaker er det utrolig frustrerende å oppleve at man ikke har tilgang på relevant og oppdatert informasjon om hva som foregår i bygget hvor man leier. 

Tett og åpen dialog med leietakerne blir ofte verdsatt, og ved at leietakerne føler seg viktige, er sjansen større for at de blir værende. En annen fordel med å ha en god dialog med leietakerne, er at de antagelig vil oppleve at de kan ta opp ting som ikke fungerer optimalt, som de savner eller ikke er fornøyd med i dagens løsning. 

Dermed får du muligheten til å utbedre de forholdene det gjelder, anskaffe noe som mangler eller på annen måte adressere leietakernes ønsker. 

Nøkkelen ligger i å lytte til leietakerne, forstå behovene deres, og å komme dem i møte på best mulig måte. Å tilby flere kanaler for dialog og kontakt gjør det lettere for leietakerne å melde sine ønsker. Telefon og e-post sier seg selv, og kanskje kan en egen app som tilbyr både mulighet for å utveksle meldinger, som gir oversikt over og informasjon om bygget og det som skjer der, bidra til å styrke dialogen? 

Et inkluderende bygg

I begrepet universell utforming ligger tilrettelegging av forhold i bygget med mål om å gi like muligheter for samfunnsdeltakelse og hindre diskriminering. En bygning som er universelt utformet er like tilgjengelig enten man har en bevegelseshemming eller synssvekkelse, uten at man som bruker trenger å be om spesiell tilrettelegging eller tilpasning. 

Det er blant annet plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift, TEK17, som regulerer universell utforming. Som utleier er det mye å vinne på å ha et bygg som er tilrettelagt for alle besøkende. Jevnlige evalueringer og påfølgende oppgraderinger vil gjøre at bygget oppleves som inkluderende og moderne. 

Tydelig grønn profil

At bærekraft og grønt fokus er viktig for mange leietakere er noe alle som leier ut næringsbygg er klar over. Det er mange tiltak som bidrar til å styrke den grønne profilen på bygget ditt, og de fleste av dem går hånd i hånd med effektivisering av den generelle driften.

Dersom du skal outsource renholdet i næringsbygget, vil det å velge et renholdsfirma med grønn profil bidra til å styrke den grønne profilen din. Det samme gjelder en kantine med fokus på vegetariske alternativer, minimalt matsvinn og best mulig kildesortering. 

En rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat fra 2017 med tittelen “Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet” viser til at det å ta i bruk batteriløsninger i næringsbygget kommer med store fordeler, også på makroplan. 

Les mer: Slik gjør ECO STOR batteriet lønnsomt både økonomisk og for miljøet

Se webinar om batterisystemets rolle i næringsbygg

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person