Trenger borettslaget flere elbilladere og mangler strøm? Løsning her

Elbilrevolusjonen er godt i gang i Norge, og i verdenssammenheng er Norge et av de landene som har kommet lengst i elektrifiseringen av transport. Over halvparten av nybilsalget her til lands er elbiler. Hvis man tar med plugin-hybridene i regnskapet ligger antallet nye biler med behov for lading ca. 80%.

I følge reglene i borettslagsloven paragraf 5-11 a og eierseksjonsloven paragraf 25 a, har beboere rett til få satt opp lader for elbil eller ladbar hybridbil.

Kapasitet i strømnettet og trafostasjoner er en utfordring

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gjort vurderinger av strømnettet satt opp mot et scenarie med 1.5 millioner elbiler på veiene innen 2030, og har konkludert med at det i og for seg finnes nok strøm tilgjengelig.

Utfordringene ligger i strømnettets infrastruktur. Går det mer strøm gjennom kabler og transformatorer enn de er dimensjonert for, kan resultatet bli overoppheting og ødeleggelser. I tillegg kan det bli store utfordringer med spenningskvaliteten i områder med svakt nett. Kabler og transformatorer i nettet vil ha behov for oppgradering for å kunne håndtere det økte behovet for billading.

I områder med svakt strømnett vil det også lett kunne oppstå utfordringer med spenningskvaliteten, og skjevspenning vil sette begrensninger for hvor store effekter som kan installeres til elbillading.

Dimensjonering av ladeanlegg for elbil

Skal det først installeres ladeanlegg i et borettslag eller sameie, bør det tas høyde for at flere og flere kommer til å ha behov for lading av elbil. Man må rett og slett tenke langsiktig og dimensjonere ladeanlegget for framtiden.

Før man kan sette opp et ladeanlegg, må det gjøres en faglig vurdering av hvor mye kapasitet som er tilgjengelig i det elektriske anlegget – en kapasitetsvurdering.
Kapasiteten i nettet er avhengig av særlig strømkabler og transformatorer i distribusjonsnettet.

Ved store økninger i effektbehovet i bestemte områder, kan dette utløse krav om anleggsbidrag fra netteier. Anleggsbidrag skal bidra til å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder utenom alminnelig forbruksutvikling.

Anleggsbidraget er beskrevet som å skulle være et prissignal som skal føre til at kostnadene ved ny tilknytning eller forsterkning synliggjøres. Det skal videre bidra til at ladestasjoner plasseres der nettkostnaden er lavest, og er også et virkemiddel i forhold til hvor stor effekt i ladestasjonen kunden skal etterspørre.

Smartlading gir ikke hele løsningen på problemet

Smartlading som fordeler strømmen jevnt på alle bilene i anlegget, og som ligger som en funksjon i ladeboksene, er en måte å fordele strømforbruket på slik at man unngår effekttopper. Lasten fordeles over tid, og man kan unngå forsterkninger av strømnettet. Har man mulighet for å la bilen lade hele natten, er dette relativt uproblematisk og alle biler i ladeanlegget vil ideelt sett være fulladet innen morgenen.

Men er det mange nok ladere i systemet, kan man risikere at bilene som står til lading ikke fylles helt opp. Problemet er at man med smartlading ikke har kontroll på hvor mange bilder i et anlegg som til enhver tid står til lading. Er det snakk om mange biler – når alle for eksempel kommer hjem etter en lang dag med mye kjøring – så risikerer man at det ikke er nok strøm i anlegget til at bilene er fulladet før neste dag. Har du noe du skal i løpet av kvelden som krever litt rekkevidde, kan du risikere å gå tom på veien.

Batteri som løsning på kapasitetsproblemet i strømnettet

NVE beskriver i sin rapport Hva betyr elbiler for strømnettet? at det kan være en enklere og billigere løsning å installere et batteri i tilknytningen til en ladestasjon enn det er å forsterke nettet/lage nye tilknytninger. Hensikten med dette er å kunne lade batteriet når det er god kapasitet i nettet. Kundene vil da ha den strømmen de trenger tilgjengelig når de trenger den, uavhengig av øvrig belastning av strømnettet, og de vil kunne lade bilen sin når de ønsker.

Hvis kapasitet i strømnettet og effekttopper er eller kommer til å bli et problem for borettslaget eller sameiet ditt, så ta kontakt med oss. Vi hører gjerne om hvilke utfordringer du har, og bidrar gjerne til å finne de gode løsningene i samarbeide med deg.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person