Elbil-batteri kan ombrukes

Visste du at elbil-batteri kan få økt levetid når det ombrukes?

Verden har satt seg tydelige null-utslippsmål. For å nå disse målene, er det helt nødvendig å bevege seg vekk fra ICE - internal combustion engines, mot elektrisitet som energikilder for transport. Norge ligger langt framme i denne utviklingen, og de store byene har blant annet forpliktet seg til å ha utslippsfrie byggeplasser innen 2025.

Vi vil få et problem med hensyn til ressursbruk når det gjelder kasserte batterier fra EV, for hva skal skje med alle disse batteriene når de ikke kan brukes i kjøretøy lenger?

Levetiden til et elbil-batteri

Batteritypen som brukes i elbiler er lithiumion batterier. Disse batteriene er godt egnet til å lades igjen og igjen og det tåler å lades raskt.

Når en elbil når rundt 70-80% av sin opprinnelige rekkevidde er det hensiktsmessig å bytte det ut, og det vanlige så langt har vært at disse batteriene kasseres.

Men tenk om det gikk an å bruke dem til noe mer?

Å være stasjonært batteri er mindre krevende enn å være bilbatteri

Bilbatterier er fantastike til bruk i stasjonære enheter, og har fortsatt mange års levetid igjen når de brukes på denne måten - så mye som 10 til 15 år, hvis de bare kjøres i mindre krevende applikasjoner enn et kjøretøy.

Det å bruke disse batteriene i lagringsløsninger for strøm er ideelt, og noe vi kommer til å se mer og mer av i tiden framover. Vi hos ECO STOR kaller disse batteriene for
2nd life batterier, for vi gir batteriene en ny livssyklus istedenfor at de kastes.

Batteriene kan settes sammen til moduler hvor man overvåker tilstanden til hvert enkelt batteri ved hjelp av tekniske løsninger. Denne typen modulbaserte batteriløsninger muliggjør utbytning av enkeltbatterier i løsningen, og det gjør systemet skalerbart i forhold til hva det skal brukes til.

Bruksområder for batterimoduler

Batteriløsningene man kan lage av batterier som har endt levetiden sin i elbiler har mange mulige bruksområder.

Solceller + batteriløsninger = sant

Har man solcellepanel på taket vet man alt om hvor væravhengig den typen strømproduksjon er. Det må sol og lys til for at man skal kunne produsere strøm. Hva gjør man om natten, og hva gjør man når det regner?

Med en batteriløsning kan man lagre strømmen som produseres når sola skinner og bruke den til andre tider på døgnet, eller når det regner.

Backup løsning for lading av elbil

Å lade mange elbiler i samme område stiller store krav til strømnettet. Krav som ofte krever dyre utbygninger. Batteriløsninger kan fungere som en utvidelse av tilgjengelig strøm slik at man ikke trenger å bygge ut strømnettet i samme grad som ellers ville vært nødvendig.

Løsning for privatpersoner for å senke forbruk når strømmen er dyr

Med en batteriløsning i hus kan man i mye større grad bestemme når på døgnet man bruker strøm. Lades batteriet på et tidspunkt hvor strømmen og effekttariffen er lav, vil man kunne bruke den på de tidspunktene hvor strømmen har de høyeste prisene, uten å tenke på hva klokken er.

I tillegg ligger land som Tyskland et stykke foran Norge når det kommer til å bruke batteriløsninger som FFR - fast frequency control - altså strøm som raskt kan dyttes ut i nettet når mange bruker strøm samtidig og det er fare for spenningsfall (som i verste fall kan føre til strømbrudd).

Dette er bare noen av mulighetene brukte bilbatteriløsninger gir.
Fremtiden går på strøm, og det er du som har kontrollen.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person