Hvordan jobber ECO STOR med batterisystemer og farlig spenning?

Hvordan jobber ECO STOR med batterisystemer og farlig spenning?

Mange energilagringssystemer jobber på 48V fordi de er berøringstrygge med så svak spenning. En av ulempene med den typen system er at de bare kan levere opp til en viss effekt. Gjenbruk av elbilbatterier gjøres hovedsakelig på to måter; enten ved å åpne dem og ta ut enkeltmoduler eller celler for så å bygge et nytt system på 48 V, eller jobbe med den opprinnelige spenningen på 400 V som er det bilen har.

Høyeffektbatterier har flere fordeler
Når ECO STOR plukker batteriene ut av bilene er det naturligvis veldig viktig med god sikring, innkapsling og god HMS i alle ledd i prosessen. Når det er sagt, skiller ikke dette arbeidet seg nevneverdig fra det en elektriker vanligvis jobber med i et bolighus der de også opererer med 400V.

Det er uansett høy nok spenning til at det skal håndteres varsomt, men ikke det vi kaller høyspenning som er over 1000V.

Lurt å beholde batteriene som de er

I motsetning til den andre måten å gjenvinne batterier på, der alt plukkes fra hverandre, bygger ikke ECO STOR et nytt produkt.

Det finnes også batteriprodusenter som jobber med farlig spenning på 400V og tar ut battericellene for å bygge dem opp på nytt. Ved alle inngrep på et batteri, forsvinner de sikkerhetsgarantiene som opprinnelig fulgte med batteriet da det var nytt fra fabrikken. 

ECO STOR beholder garantiene og benytter seg dessuten av batterienes innebygde datasystem. Det er to svært gode grunner til å få med alle koblinger og ledninger som hører til når batteriene plukkes ut av bilene, samt bruke dem akkurat slik de er, altså uten at batteriet åpnes eller gjøres noe annet fysisk med.

Innebygget datasystem

Elbil-batterier har et innebygget datasystem som styrer batteriet. Ved å koble seg direkte på batteriet kan man sørge for en god batterihelse på hvert batteri i batterilagringsløsningen. 

Batterihelsen undersøkes naturligvis når batteriet leveres, men også fortløpende når batterisystemet er i drift. Det er vanlig å bytte ut hele batteriet om en celle er defekt, men batteriets «Battery Management System (BMS)» som er datasystemet i batteriet etterstreber ved celleovervåking å bruke alle cellene jevnt.

Men hva skjer med batterianlegget ditt når batteristandarden endrer seg?

ECO STOR har avtale med Nissan om levering av elbilbatterier, men mottar også batterier fra andre bilmerker som Mercedes. Battericellene ligger fortsatt stablet oppå hverandre på samme måte, men de kan ha ulike datasystem som snakker forskjellig språk.

Så trenger man å bekymre seg for nye batterivarianter som ikke snakker samme språk som de man allerede har i batteriløsningen sin? Eller hva om de går ut av produksjon? 

For etter 10-15 år, når batteriet må byttes ut fra batterilagringsløsningen, er det ikke nødvendigvis flere av akkurat den typen man hadde fra før av på markedet. Når man kjøper en pakkeløsning fra de fleste andre selskaper, er man litt mer prisgitt bakoverkompatibilitet, for å kunne skifte ut enkeltbatterier med andre batterier med god helse. 

Hos ECO STOR er dette heldigvis ikke noe problem. Vi har en standardisert sammenkobling av ulike batterier til et stort batteri. Systemet oversetter datameldingene fra hvert batteri, fordi ulike bilmerker har forskjellige språk. Til slutt ender det opp med én computer som snakker et felles språk.

ECO STOR sin egenutviklede Battery Interface Unit (BIU) står for den grunnleggende sikkerheten. Den skjønner hvordan de ulike batteriene kommuniserer og konverterer det til et språk som blir brukt av datasystemet videre.

Så om nye batterier kommer på markedet, kan også de enkelt plasseres i eksisterende batteriløsninger.

Noen elbiler har sylindriske battericeller. Selv om ECO STOR ikke bruker disse i dag, ville det ikke hatt noen praktisk betydning om de skulle ha vært med i en batteripakke,.

Mange batterier, men fortsatt ikke høyspent

Noen industrielle løsninger krever mer kapasitet, som «Skipet» i Bergen som er et 14000m2 kontorbygg med eget solcelleanlegg og batterilagringsløsning fra ECO STOR med 10 brukte Nissan Leaf batterier.

Skipet

Andre steder har ECO STOR laget store uteanlegg med batteri-containere, men det er fortsatt ikke snakk om høyspenning. Batteriene er alltid parallellkoblet slik at det blir mer kapasitet istedenfor høyere spenning.

 

På andre lokasjoner kan det kanskje hende at det allerede er et eksisterende rom for batterier som kan brukes til disse løsningene.

For vanlige husholdninger er det nok med et eller to batterier og et gjennomsnittlig second-life Nissan Leaf batteri har som regel 15-30 kWh kapasitet igjen til bruk etter endt liv i en bil.

Trygge systemer som enkelt kan skaleres opp

Batterisystemene er altså veldig trygge tross den farlige spenningen. Det er verdt å merke seg at second-life batteriene opprinnelig er laget for det tøffe miljøet i en bil, samtidig som man skal sitte trygt oppe på dem i 150 km/t på motorveien. For å kunne brukes på den måten, har de gått gjennom mange tester. Til tross for at de er brukt, er de altså minst like gode som nye stasjonære batterier.

Siden ECO STOR har batterisystemer med en betryggende sikkerhet, har det vært enkelt for dem å skalere opp systemet til å passe i store kommersielle bygg der de nyter store fordeler av å lagre strøm når den er billigst og bruke den når strømmen er dyr.

Les mer om hvordan ECO STOR jobber med batterisystemer til kommersielle bygg.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person