batterilagring

Hvorfor batterilagring er avgjørende når energisystemer endres

Et økende antall land setter seg mål for bruk av fornybar energi, og andelen fornybar energi i den globale energimiksen øker. Dette skiftet er drevet av en rekke faktorer, inkludert behovet for å redusere klimagassutslipp, forbedre luftkvaliteten og gå bort fra fossilt brensel.

Rollen til batterienergilagring i et bottom-up-system

Etter hvert som energisystemene endres og blir mer desentraliserte, vil batterienergilagring spille en avgjørende rolle.

I et tradisjonelt energisystem genererer sentrale kraftverk elektrisitet som deretter distribueres til forbrukerne gjennom et nett. Dette systemet blir ofte referert til som et "top-down" system.

Med fremveksten av fornybare energikilder som vind og sol, blir energisystemene mer desentraliserte, med elektrisitet som produseres på mange forskjellige steder. Dette omtales ofte som et “bottom-up” system.

Lagring av energi i batterisystemer kan bidra til å jevne ut tilbud og etterspørsel for elektrisitet i et “bottom-up” system. 

Fordelene ved å bruke batterisystemer for lagring av energi

Lagring av energi i batterisystemer kan gi en rekke fordeler for både strømnettet og forbrukerne.

  1. Balanse mellom tilbud og etterspørsel: En av hovedutfordringene med å desentralisere energisystemene er at fornybare energikilder ikke alltid er tilgjengelige når det trengs. For eksempel skinner solen bare på dagtid og vinden blåser ikke alltid. Det betyr at det kan være tider hvor det er mer strøm tilgjengelig enn nødvendig, andre ganger mindre.

  2. Lagring av overflødig elektrisitet: Når det er mer elektrisitet tilgjengelig enn nødvendig, kan batterienergilagring brukes til å lagre overflødig elektrisitet for senere bruk. Dette bidrar til å jevne ut tilbud og etterspørsel av strøm og kan gjøre nettet mer effektivt.

  3. Reservestrøm: Lagring av energi i batterisystemer kan også gi reservekraft i tider med høy etterspørsel eller når fornybare energikilder ikke er tilgjengelige. Dette er med på å sikre at nettet er stabilt og at strøm alltid er tilgjengelig ved behov.

  4. Forbedring av luftkvalitet: En annen fordel med batterilagring av energi er at det kan bidra til å forbedre luftkvaliteten. Dette fordi batterienergilagring kan bidra til å redusere behovet for fossilt brensel som gir utslipp som er skadelige for miljøet.

  5. Redusere klimagassutslipp: Lagring av energi kan også bidra til å redusere klimagassutslipp ved å bidra til å erstatte fossilt brensel, som er en viktig kilde til klimagassutslipp.

  6. Bedre nettstabilitet: En av utfordringene med desentraliseringen av energisystemene er at det gjør strømnettet mindre stabilt. Lagring av energi bidrar til å forbedre stabiliteten ved å gi reservekraft og balansere tilbud og etterspørsel.

  7. Redusere kostnader: En annen fordel med batterienergilagring er at det kan bidra til å redusere kostnadene for strøm. Dette fordi batterienergilagring kan bidrar med å effektivisere energisystemet og reduserer behovet for nye kull- og gasskraftverk.

Fremtiden for batterilagring av energi

Lagringssystemer for batterier blir sett på som en nøkkelteknologi for å muliggjøre overgangen til et energisystem med lavt karbondioksidutslipp. Fortsatte forbedringer innen batteriteknologien forventes å redusere kostnadene ytterligere og vil gjøre teknologien mer økonomisk levedyktig. Utviklingen av et standardisert regulatorisk rammeverk for batterienergilagring vil også gi et stort løft for teknologiens adopsjon. 

I fremtiden forventes batterienergilagring å spille en avgjørende rolle for å muliggjøre utstrakt bruk av fornybare energikilder.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person