Hvordan batteri kan bidra til å løse energikrisen for næringsbygg

Det sies at dagens energikrise er langt verre enn oljekrisen på 1970-tallet. I tillegg er den dessverre spådd å vare lenger.

Strømprisene påvirkes av belastningen på strømnettet

Dyr strøm skaper store økonomiske utfordringer for all næringsvirksomhet, men det er også vanskelig å forholde seg til at strømprisene både er uberegnelige og ustabile. Når strømnettet belastes ekstra mye, gjenspeiles det i strømprisen. Energikrisen fører til at prisvariasjonen forsterkes ytterligere og dermed påfører mange bedrifter høyere strømkostnader enn de kan tåle.

Tiltak som utjevner strømtoppene i forbruket er mer aktuelt enn noen gang. 

Batterier er ideelle til dette formålet. 

Flatere strømkurve avlaster strømnettet

Når strømtoppene jevnes ut, avlastes strømnettet og strømregningen blir vesentlig mindre. Utjevning av strømtopper er tiltak som direkte motvirker energikrisa fordi det eksisterende strømnettet får økt kapasitet ved at flere har et stabilt forbruk. Blir det en utstrakt bruk av batterier til dette formålet, bedres tilgangen på energi til en fornuftig pris.

Smart å ha en buffer med tilgjengelig strøm

Et batterisystem fra ECO STOR sørger selv for å kjøpe inn strøm når den er på sitt rimeligste og bidrar til å utjevne strømtoppene som gir de høye effekttariffene. Batteriet fungerer som en buffer så du ikke kjøper strøm for å bruke den med en gang, men lagrer den til strømmen er dyr. 

Om det brukes mer strøm enn det er tilgang på i bygningen din, kan det føre til regninger på mange millioner i anleggsbidrag hvis strømnettet må utvides.  Dette er en unødvendig utgift med tanke på at det kunne vært unngått med et batteri til kanskje bare 500.000 kr.

Kjøp strøm når den er billig - bruk batteriet når den er dyr

Strøm er ferskvare som kjøpes akkurat når behovet er der. Prissvingningene som ikke var så viktig å følge med på før, har plutselig blitt høyst relevante. Derfor er det viktig å kjøpe strømmen når den er på sitt billigste og samtidig ikke bruke altfor mye på en gang. Dette kan et batteri bidra med. Hvis strømmen kjøpes på feil tidspunkt, vil innkjøpet kunne bli uforholdsmessig dyrt. Senere kan strømmen være mange ganger dyrere. Det er god økonomi å ha en buffer med strøm.

Målet er å fortsette driften som vanlig 

I praksis gir et batteri deg friheten til å gjøre ting som vanlig. For eksempel kan en fabrikk fortsette driften på dagtid, selv om strømmen er dyrest på den tiden av døgnet. Nettselskapene er opptatt av laststyring, selv om det verken er praktisk mulig eller gjennomførbart å styre alle lastene. Når du bruker et batteri og lar lasten kjøre sitt eget løp, kan du gjøre ting slik du er vant med og bruke strøm uten hensyn til høye strømtopper. 

Om driften i flere industri- og næringsbygg kan opprettholdes som vanlig på grunn av batterier, reduseres konsekvensene av energikrisa.

Hvordan avlasting av strømnettet bidrar til å løse energikrisen

Ved å sette inn et batteri til energilagring, vil du få et mye mer stabilt forbruk som gjør det lettere for Statnett og nettselskapene å forholde seg til energiforbruket ditt. 

Det er lønnsomt å bidra til å styrke strømnettet, fordi nettselskapene trenger denne tjenesten. Statnett sørger for å beregne og kjøpe inn forventet mengde strøm dagen før vi trenger den, enten strømmen kjøpes lokalt, eller den må importeres. Det jobbes kontinuerlig for å sørge for at produksjonen og tilgangen matcher forbruket.

Siden det ikke alltid er mulig å matche produksjon og forbruk, har balansemarkedene oppstått. Statnett har konsesjon til å passe på dette. I dette markedet finnes både primær- sekundær- og tertiærreserver for energi. Noen av disse strømreservene trigges automatisk ved behov, andre manuelt av Statnett.

I perioder hvor forbruk plutselig og uventet overgår produksjonen, er det behov for  justeringer som må skje raskt. Batterier er den raskeste energilagringen som finnes og kan reagere på millisekunder ved behov for spenningsregulering i nettet. Blant flere markeder har vi FFR - Fast Frequency Regulation. Om du har du batterier, kan du stille lagringskapasiteten din til rådighet for det lokale strømnettet. 

Å stille batteriet sitt til disposisjon på denne måten, for bruk i disse markedene, merkes ikke i den daglige driften. Prisen du får for dette er god, det går helt automatisk og det bidrar til å holde en balanse i strømnettet. 

Les om: Få maks utbytte av det solcellene dine produserer

Energilagring allerede en selvfølge i mange sammenhenger- batterier i næringsbygg bør også være det

Energilagring finnes overalt. Det kan også sammenlignes med varmtvann. Vi lager ikke varmtvann når vi tar en dusj, det er varmtvann vi har laget tidligere for bruk på et senere tidspunkt.

På andre områder er batterier for lengst en selvfølgelighet, for eksempel batteriet i fjernkontrollen hjemme. Det hadde vært uaktuelt å koble den til strømnettet hver gang vi skulle skifte kanal. 

Nå som vi er midt oppi en energikrise, fremskynder det behovet for batteriteknologien som allerede eksisterer. Med et presset strømnett er tiden inne for å bruke batterier også i næringsbygg. Det bør egentlig være like selvfølgelig som andre etablerte former for energilagring.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person