solcellepaneler på tak illustrasjon for solceller næring

Hvordan oppnå bedre utnyttelse av solceller på næringsbygg

En konsekvens av energikrisen er å bruke og spare tilgjengelig energi smartere enn før.
Der det tidligere var tilstrekkelig å bruke et solcellepanel som et tillegg til strømforsyningen i næringsbygget, er det nå om å gjøre å spare all overskuddsstrøm som kan genereres på dagtid.

Strømmen må brukes, lagres eller selges – hvis ikke forsvinner den.

Inkluderes et batteri til solcelleanlegg, gir det stor frihet og fleksibilitet med hensyn til strømforbruk. Strøm brukes etter at sola har gått ned, og det er en fordel å kunne lagre overskudsstrømmen som produseres om dagen slik at du kan bruke den etter mørkets frambrudd. 

Selvforsyning og uavhengighet

Det er ikke bare høye strømpriser som skaper problemer for næringsvirksomheter, men også den ustabile prisutviklinga. Når strømprisene stiger mye på kort tid, blir situasjonen både uforutsigbar og vanskelig å forholde seg til. Noen bedrifter har gått konkurs, andre velger å flytte deler av virksomheten nordover der strømmen er billig.

Om prisøkningen skulle vise seg å være kortvarig, vil denne flyttingen nordover eller andre tilsvarende tiltak, vise seg å være unødvendig bruk av penger.

På grunn av energikrise og høyestrømriser, er det langt mer økonomisk enn før å være selvforsynt ved å produsere strøm til næringsbygget. 

Installerer du solcellepanel uten batteri, er ulempen at strømmen må brukes i det øyeblikket den produseres for ikke å forsvinne ut i strømnettet. 

Les mer: Slik går solceller og batteri hånd i hånd  

Er solcellepanelet kun bygget for å dekke forbruk i soltimene?

Solceller er tradisjonelt dimensjonert og tilpasset kun for behovet i soltimene. 

Det betyr at midt på dagen, må hele produksjonen benyttes. En større produksjon ville ha vært bortkastet. 

Hvis man ikke har mulighet til å lagre overskuddsstrøm, er dette en fornuftig tankegang. Det er en dårlig løsning å selge overproduksjonen av strøm til nettselskapene. De betaler spotpriser, men når strømmen skal kjøpes tilbake, blir det lagt til avgifter på fastleddet.

Batterier maksimerer utnyttelsen av solceller

En batterilagringsløsning gjør det mulig å lagre overproduksjonen av strømmen og dermed utnytte solcelleanlegget maksimalt. 

Når et batteri inkluderes, er et lite solcellepanel bare er en suboptimalisering med tanke på ubenyttede ressurser. Hvis hele taket på næringsbygget istedenfor hadde blitt fylt med solceller og batteriløsningen ble ladet med overskuddsstrømmen, ville både solcellene og takplassen bli utnyttet maksimalt.

Energikrisen øker insentivene til å redusere energikostnadene permanent, og bli mer uavhengig av strømleverandøren. Ettersom markedet for batterilagringssystemer raskt utvider seg, er det ikke lenger et problem å produsere mer enn du bruker. 

Solenergi er i ferd med å bli et viktig element i det totale markedet. 

Hvis det blir vanligere å lagre overskuddsstrøm, vil solcellepaneler bli mer effektive i bruk. Følgende av dette, er at innvirkningen på det totale strømforbruket blir så stor at det bidrar til å motvirke energikrisen.

Solceller med batterilagring reduserer presset på strømnettet

Etterspørselen på strøm har økt fortere enn det har vært mulig å bygge ut eksisterende nettverk. Energikrisen legger et ytterligere press på strømnettet. 

For nettselskapene er et flatere strømforbruk mer forutsigbart og bidrar til at eksisterende strømnett kan tåle et totalforbruk som er høyere enn i dag. I tillegg vil det gi en vesentlig reduksjon av strømutgiftene i næringsbygget når strømtopper unngås.

Lavere og mer forutsigbare energikostnader

Ved kjøp av strøm fra strømnettet, er man avhengig av prisen på strøm og nettleie. Med et solcelleanlegg blir næringsbygget sin egen strømprodusent, og så fort bygget er selvforsynt med strøm, trenger ikke lenger nettleie og strømpriser være en bekymring. 

Selvforsyning gir et lavere og mer forutsigbart kostnadsbilde på energiforbruket. 

Med et riktig dimensjonert solcelle- og batterilagringssystem er det ikke nødvendig å legge inn en stor buffer til strømutgifter for å kunne takle en brå prisoppgang. 

Bærekraftig løsning på energikrisen

Strøm fra solkraft er kortreist, fornybar energi, og installasjon av et solcellepanel krever ingen inngrep i naturen. Kombinasjonen solcellepanel og batteri for å lagre overskuddsstrømmen, bidrar til å redusere CO2-avtrykket ved at strømnettet belastes mindre. Batterier i næringsbygg kan føre til en utstrakt bruk av alternativ energi og er en bærekraftig utvikling

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person