Dette har ECO STOR som andre batteriløsninger ikke har

Dette har ECO STOR som andre batteriløsninger ikke har

EV-batterier som allerede har gjort nytten sin i en bil gis et nytt liv og blir satt sammen med avansert teknologi som kontinuerlig overvåker og optimaliserer prossessene. Med det utgangspunktet får man en sikker strømkilde.

Når disse kobles sammen til et stort batteri, brukt som et batterilagringssystem for privatboliger, næringsbygg og strømnett, er det en fremtidsrettet løsning, særlig med tanke på at tilgangen på råvare i form av brukte EV-batterier bare øker på. Batteriløsningene blir allerede brukt til batterilagring av ulike aktører på markedet. Det er ulike måter å skape et batterisystem på som igjen er avgjørende for hvor effektivt og besparende det kan bli. ECO STOR er stolte av hvor langt de har kommet med batterisystemene sine.

For brukeren betyr det egentlig bare at man kan nyte fordelene av et velfungerende batterisystem uten å legge særlig innsats i å lære seg den avanserte teknologien som ligger bak. 

Forskjellen ligger i hvordan batteriene plukkes ut av bilene

Enten strømmen kommer fra solceller eller en kombinasjon av ulike kilder er det vesentlig hvordan man tar var på denne strømmen.

For å forstå hvordan EV-batteriene bør behandles, skal vi kikke litt på hvordan de er bygget opp. 

Grunnprinsippet for et li-ion-batteri er at elektrisk energi lagres, ved en elektrokjemisk reaksjon mellom to metaller med ulik affinitet. Litiumholdige batterier består av en anode, elektrolytt og katode som alle andre batterier. 

Battericellene er den viktigste delen av batterisystemet og den viktigste faktoren for ytelse. For de fleste batteriprodusentene som gjenbruker elbil-batterier har det har vært vanlig prosedyre å ta ut battericellene og stable de på nytt i et nytt skall. Når man gjør slike inngrep på et batteri, forsvinner de garantiene som opprinnelig fulgte med batteriet da det var nytt. 

For ECO STOR er både garantiene og batterienes innebygde datasystem en viktig grunn til å gjøre ting på en annen måte.

Det beste batterisystemet

En rekke avtaler sikrer ECO STOR god tilgang på elbil-batterier fra biler som skal destrueres. 

Batteriene plukkes ut av bilen, inkludert alle koblinger og ledninger. Akkurat slik det satt i bilen, brukes det videre i batteriløsningen. Av den grunnen kan alle sikkerhetsgarantier som ble levert med batteriet da det var nytt fra fabrikken, følge batteriet videre. 

ECO STOR benytter seg av hvert enkelt batteri sitt innebygde datasystem for å overrvåke batterihelsen i løsningene. Om noen batterier ikke er gode nok, er det dermed enkelt å skifte ut enkeltbatterier. 

Les mer om ECO STOR sine batterisystemer

Hvordan fungerer batterisystemet?

Man kobler seg på controller area network bus´en og utnytter kommunikasjonsprotokollen ved å koble det opp mot ECO STOR sine smarte styringssystemer 

De parallellkoblede batteriene, gjør det enkelt å skifte ut et batteri i et batterisystem uten at hele batterisystemet må tas ned. 

Dette grunnlaget kan brukes i kombinasjon med det allerede eksisterende strømnettet eller alternativ energi. 

Les mer: ​Why are battery energy storage solutions an important part of the future smart grid? (ikke publisert)

Gjør ren energi tilgjengelig for alle

ECO STOR gjør ren energi tilgjengelig for folk når de ønsker den. Tanken om en sirkulærøkonomi der ingenting går til spille er sentral.

Målet er at kundene i størst mulig grad skal kunne bruke ren energi fra alternative kilder som for eksempel solceller og vindkraft.

Alternative energikilder som tidligere ikke har vært mulig å utnytte fullt ut, blir med et smart batterisystem ikke bare brukbart, men også svært attraktivt.

Ringvirkninger av et smart batterisystem

Jo flere som tar i bruk disse batteriløsningene, desto større innvirkning har det på miljøet. En utstrakt bruk av denne formen for energilagring, vil i neste omgang i stor grad påvirke utviklingen av nye alternative energikilder. 

Les mer om: utviklingen av nye alternative energikilder

Forskjellen mellom ECO STOR og andres batterisystemer ligger i det gjennomtenkte designet som i neste omgang bidrar til en utstrakt bruk av alternativ energi, som igjen fører til en sirkulærøkonomi som er bra for miljøet. 

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.