Hvordan fungerer ECO STOR sitt second-life batterisystem?

ECO STOR sine second-life batterisystemer lages fra EVbatterier som ikke lenger har nok kapasitet til å brukes i elbiler. Men hvordan gjør man egentlig et batteri i en bil om til et stasjonært batteri, og hvordan fungerer et batterisystem?

Hvordan lager ECO STOR et batterisystem fra EV batterier?

Vi har avtaler med forskjellige samarbeidspartnere som tar hånd om elbilbatterier fra biler som som skal destrueres. Gjennom disse får vi batteriene istedenfor at de kasseres. 

ECO STOR gjør dermed elbilbatterier til en del av en sirkulærøkonomi. Behovet for lagring av strøm er økende, og det er også antallet elbilbatterier som har nådd sitt end-of-life som elbilbatteri. 

Når elbilbatteriet tas ut av bilen, får vi med alle koblinger og ledninger som hører til. Batteriet blir brukt slik det er i våre løsninger, altså uten at vi trenger å åpne batteriet eller gjøre noe mer med det rent fysisk. 

Les også: ECO STOR sin rolle i sirkulærøkonomien for el-bilbatterier

Hvordan er sikkerheten til batterisystemene?

Det at vi ikke åpner batteriene, men bruker dem slik de er når de tas ut av elbilen, betyr at alle sikkerhetsgarantier som ble levert med batteriet da det var nytt fra fabrikken, følger batteriet videre. Avtalene vi har med elbilprodusentene vi henter batterier fra, sørger for dette. Disse avtalene gjør også at vi har tilgang på batterienes styringssystemer. 

ECO STOR har forskjellige måter å legge til rette for at batterisystemene skal passe best mulig fysisk til det stedet du skal ha det, enten stående i Rack, liggende i stabler eller i containere, om man ønsker utendørs installasjon.

Les også: Hvordan jobber ECO STOR med batterisystemer og farlig spenning?

Våre egen-utviklede systemer samarbeider med styringssystemene i batteriet

Alle elbilbatterier har et innebygget datasystem som styrer batteriet. 

Vi har utviklet et system som gjør at vi kan få kontakt med dette datasystemet og koble oss direkte på batteriet. Det er grunnen til at vi kan si at vi har full kontroll på batterihelsen på de batteriene vi lager løsningene våre fra. 

Å undersøke batterihelsen gjøres ikke bare når batteriet leveres til oss, men er noe vi følger med på løpende når batterisystemet er i drift hos deg. 

Ser vi etter noen år at batterihelsen er for dårlig på ett av batteriene i et batterisystem, kan vi enkelt skifte det ut med et annet batteri med god helse. 

Generelt vil levetiden til et elbilbatteri være alt fra 10 til 15 år etter at vi mottar det og bygger det inn i en lagringsløsning. 

Hvordan fungerer batterisystemet?

Helt enkelt forklart ser et batterisystem omtrent sånn ut: 
Batterisystem - vekselretter - AMS-måler/strømmåler.

Batteriene i ECO STOR sine batterisystemer er parallellkoblet, noe som gjør det enkelt å skifte ut et batteri i et batterisystem uten at hele batterisystemet må tas ned. 

Ettersom strømmen i et batteri er likestrøm og strømmen i strømnettet er vekselstrøm, omformes strømmen som kommer fra nettet  til likestrøm ved hjelp av vekselrettere koblet til batteriene. 

Les også: Hvordan fungerer ECO STOR sitt second-life batterisystem?

I bakkant ligger styringssystemene som overvåker alle delene av batterisystemet og følger med på hvor mye strøm som er i batteriet, når det skal lagres strøm i batteriet og når det skal brukes strøm fra batteriet, basert på de innstillingene som er gjort.

De integrerte styringssystemene består blant annet av BIU - battery interface unit som sitter på hvert enkelt batteri, og CAN BUS - controller area network bus, som er en kommunikasjonsprotokoll som brukes i de fleste kjøretøy for kommunikasjon mellom de ulike delene av kjøretøyet. ECO STOR utnytter disse systemene til kommunikasjon mellom de forskjellige delene av batterisystemet, skyløsningen batterisystemet er koblet opp mot, og AMS måleren i sikringsskapet ditt. 

Det at batteriløsningene våre er koblet opp mot en skyløsning, gjør det mulig for oss å følge med på batterihelsen og driften av batterisystemet ditt, og sørge for at alt fungerer optimalt. 

Se webinar om EV-batteriers reise fra elbil til bygg

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.