Installer batteri til lading av elbiler der strømnettet er for svakt

Installer batteri til lading av elbiler der strømnettet er for svakt

Driver du bensinstasjon, er du antagelig godt kjent med begrensningene i det norske strømnettet. Veksten i antall elbiler her til lands har skapt en utfordring når mange elbiler skal lade samtidig. Heldigvis finnes det en løsning som gjør at du kan tilby flere elbilsjåfører å lade bilen samtidig.

Kortere ladekø med batteriløsning

Elbilsjåfører er som regel inneforstått med at det kan være litt kø for å få lade bilen. Likevel er nok denne tålmodigheten nedadgående, i takt med at tilgangen på ladestasjoner blir bedre og bedre. Blir din bensinstasjon kjent som stedet hvor det alltid er mulig å lade elbilen, ligger du allerede et hestehode foran konkurrenten. 

Les mer: Slik går solceller og batteri hånd i hånd

Avlaste strømnettet

Alle som sørger for å ligge noen steg foran i løypa med produksjon eller lagring av strøm, bidrar til å avlaste strømnettet. Når du kan lagre strøm i en batteriløsning med tilstrekkelig kapasitet, gjør det at du ikke belaster strømnettet i de travleste periodene hvor nettet allerede er under stort press. Med en god batteriløsning kan kundene dine komme og lade bilen i morgen- eller ettermiddagsrushet eller på søndag ettermiddag når “alle” skal hjem fra hytta, uten at det går på bekostning av det allerede hardt prøvede strømnettet.

Les også: Slik får bedrifter mer kontroll over strømforbruket

Penger å spare med batteriløsning

Å installere en god batteriløsning er selvsagt en investering, men allikevel kan det vise seg å være billigere enn å få utvidet strømkapasiteten. 

Hvis strømnettet i området ikke er dimensjonert for  å kunne installere elbilladere, må du antakelig måtte  betale høye anleggsbidrag for å få etablert nok strøm. Eier du en bensinstasjon, vil du antakelig se synkende antall kunder fordi de ikke får ladet.

Et batteri vil muliggjøre elbilladere og du kan beholde kundene dine.

Men utover fordelene med fornøyde kunder og bedre tilgjengelighet på elbillading, er det også penger å spare her. Det er ikke lenger en nyhet at det er effekttoppene vi vil til livs, og ved å ha strøm lagret i batteri, kan du bruke av denne når det er høyt trykk på eksempelvis elbilladingen. Når vi vet at strømprisen øker i takt med disse effekttoppene, betyr det at du ved å bruke opplagret strøm kan unngå å betale for strøm fra nettet når prisene er på topp. 

Andregenerasjons batteri, førsteklasses kvalitet

Med batteriløsning fra ECO STOR får du et produkt som er bygd opp på elbilbatterier. Dette er andregenerasjons batterier, som har vært brukt i en elbil tidligere. Når tiden er moden for å bytte ut elbilbatteriet i en bil, har det fortsatt en betydelig restkapasitet, og det er denne som utnyttes i våre batteriløsninger. 

Grunnpakken med to elbilbatterier har minimum 40 kWh lagringskapasitet, og kan levere opp til 30 kW effekt. Du kan enkelt lage et mye større batterisystem ved å bygge på med flere batterier, og kan dermed få en batteriløsning som leverer opp til 1 MWh. 

Les mer om hva som gjør ECO STOR til det soleklare førstevalget for batteriløsninger i teksten 6 grunner til å velge ECO STOR.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person

Can't find an answer to your question?

Tell our blog team what you would like to read about.