Vet du hvilke muligheter solceller og batteri gir deg som driver landbruk?

Å produsere egen strøm ved hjelp av solcellepaneler har mange fordeler for økonomien din. Kombinerer du det med batterier som lar deg lagre overskuddsstrømmen, får du også stor frihet og fleksibilitet når det gjelder forbruket ditt. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke fordeler du som bonde kan ha av solceller og batteri.

Lavere og mer forutsigbare energikostnader

Kjøper du strøm fra strømnettet, er du avhengig av prisen på strøm og nettleie, noe du som forbruker ikke kan påvirke. 

Med et solcelleanlegg på gården blir du din egen strømprodusent, og så fort du er selvforsynt med strøm, trenger du ikke ofre nettleie og strømpriser en tanke. Dette gir et lavere og mer forutsigbart kostnadsbilde når det gjelder energikostnader. 

Med et riktig dimensjonert solcelle- og lagringssystem blir det også mer attraktivt å utvide driften din uten å måtte legge inn en stor buffer til strømutgifter.  

Solceller med batterier øker verdien på gården

Ved å installere solcelleanlegg som lar deg dra nytte av fornybar energi, vil du øke selvforsyningsgraden på strøm. 

Dette viser at du tenker langsiktig, og vil øke verdien på gården, noe som blant annet gjør det lettere å forhandle rente med banken og gjøre gården mer attraktiv for salg, dersom det skulle bli aktuelt. 

Muligheten du får til å både produsere og lagre egen strøm på en fornybar måte vil også komme etterfølgerne dine til gode og dermed gjøre det mindre risikabelt å satse på gårdsdrift videre.

Les mer: Slik går solceller og batteri hånd i hånd  

Bruk hele eiendommen effektivt

Privatpersoner er ofte begrenset til hus- eller garasjetaket når det skal settes opp solcellepanel. Du som er bonde har gjerne flere mål tomt tilgjengelig, i tillegg til store tak på driftsbygninger. Dette gjør det enklere å få utnyttet sollyset maksimalt. 

Egnetheten på byggene dine og vinkelen på de ulike takene er én ting, men med god tilgang på ledig plass på eiendommen har du også langt flere muligheter. 

Solenergisystemer som monteres på bakken genererer store mengder strøm som du kan lagre i batterisystemer og bruke når du trenger det.  

Les mer: ECO STOR hjelper deg med å spare strømmen du produserer

Et viktig miljøbidrag

Miljømessig gjør du en viktig innsats ved å stå for størst mulig del av strømproduksjonen din selv. 

Strøm fra solkraft er kortreist, fornybar energi, og du trenger ikke gjøre noen inngrep i naturen for å installere dette. Solcellepanel, kombinert med batteri for å lagre overskuddsstrømmen, bidrar dermed til en bærekraftig utvikling, og reduserer også CO2-avtrykket ditt. 

Dersom bedrifter og privatpersoner blir i stand til å produsere mer av sin egen strøm, vil det bidra til å skåne strømnettet. Forklaringen på dette er ganske enkelt at strømnettet i dagens tilstand vil måtte oppgraderes dersom det skal kunne møte det stadig økende strømforbruket her til lands. 

Skaffer du deg solceller og batteri til å lagre strømmen din, er du med på å redusere trykket og belastningen på strømnettet.

Flere støtteordninger

Det finnes flere støtteordninger for produksjon av fornybar energi i landbruket. 
Hos Innovasjon Norge kan du søke om investeringsstøtte til fornybare energiløsninger, som kan brukes både til næringsvirksomhet og til bolig. ENOVA har også støtteordninger, og det samme gjelder en del kommuner. 

Sjekk hvilke kriterier som gjelder for ditt gårdsbruk, for her kan det være store summer å spare.

Se webinar om batterisystemets rolle i landbruk

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person