ECO STOR sin rolle i sirkulærøkonomien for el-bilbatterier

ECO-STOR sin rolle i sirkulærøkonomien for el-bilbatterier

Det over 10 millioner elbiler på veiene rundt i verden og ifølge det internasjonale energibyrået blir det trolig mer enn 230 millioner av dem innen 2030. Denne forventede raske økningen i batterier for bilindustrien vil utfordre ressursene og tilgjengeligheten på råvarer.

Konsekvensen og påvirkningen på miljøet er ganske stor ved både produksjon og kassering av EV-batterier. Men det er ingen grunn til å kassere et el-bilbatteri bare fordi det ikke har nødvendig kapasitet for bruk i bilen det satt i. Det har nemlig fortsatt mye å gi! Det er derfor avgjørende å bruke disse batteriene så lenge som mulig etter at de er ferdige med å tjene sitt første formål i en bil.

ECO-STOR gir nytt liv til EV-batterier

Måten ECO-STOR gir nytt liv til EV-batterier som ikke lenger har tilstrekkelig kapasitet for bilbruk er et utmerket eksempel på teknisk kreativitet som smelter sammen med konseptet om en sirkulær økonomi. Det kan forlenge batteriets levetid så lenge som 10 til 15 år å tjene sammen med andre batterier i en batteri-energi-lagrings-løsning. Det er en relativt lang forlengelse av et produkt som ellers ville blitt resirkulert.

Les også: Hvordan fungerer ECO STOR sitt second-life batterisystem?

Selv om gjenvinningsgraden for EV-batterier er høy og stadig blir bedre, er det viktig å bruke disse batteriene så lenge som mulig. Å gi dem et nytt liv, kanskje et enda lengre liv enn deres første liv, og gjøre det andre livet vel så viktig, er en utmerket måte å løse et problem med en sirkulærøkonomisk tankegang.

Se webinar om EV-batteriers reise fra elbil til bygg

Mer effektiv resirkulering når tiden er inne

Når batteriene har redusert kapasiteten så mye at de ikke lenger er effektive i batteri-energi-lagrings-løsningen, vil materialene resirkuleres og brukes til å lage nye batterier. Denne teknologien er i stadig utvikling og har blitt mye mer effektiv enn i begynnelsen.

ECO STOR har, sammen med li-cycle sin teknologi, en gjenvinningsgrad på opp til 98 prosent. Når man gir batteriene to liv og resirkulerer dem på en best mulig måte, brukes ressursene optimalt.

Batteriløsningene gjør alternative energikilder attraktivt

Det potensielle overskuddet av elektrisitet, som før ikke kunne brukes til noe, endrer nå forutsetningen for hvordan vi vurderer alternative energikilder. Bruk av gamle EV-batterier kan resultere i mindre strøm kjøpt på ugunstige tider.

Lagring av elektrisitet i de tidligere kraftige elbil-batteriene, gjør det plutselig mye mer attraktivt å vurdere alternative kraftkilder som solceller, vindkraft og vannkraft, spesielt i mindre skala. Selvforsynt elektrisitet er langt mer attraktivt når man har muligheten til å lagre betydelige større mengder elektrisitet enn tidligere mulig.

Les også: Slik går solceller og batteri hånd i hånd

Strømforsyningen er utviklet for å håndtere toppene i forbruket vårt. Hvis vi kan bruke strømmen mer bærekraftig, med færre topper, vil det redusere behovet for å bygge ut eksisterende nettforsyning. Når du bruker batteri-energi-lagrings-løsningen ECO STOR gir, kjøpes strømmen når den er tilgjengelig. Fordelene med det er både en sirkulær økonomi og en rettferdig pris.

Særlig ett forhold er betydelig for den sirkulære økonomien

Hvis hvert EV-batteri får et nytt liv når det ikke lenger er nyttig i en bil, også i årene som kommer, vil innvirkningen være enorm for den totale sirkulære økonomien i verden.

I den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi fra EU foreslås et nytt rammeverk for batterier for å gjøre den stadig voksende verdikjeden for el-bilbatterier mer bærekraftig og øke potensialet for sirkulasjon av alle typer batterier. Ikke-oppladbare batterier vil fases ut.

Det store prosjektet til EU-kommisjonen, «The European Green Deal», beskriver en helhetlig tilnærming i EU sin klima- og miljøpolitikk på tvers av politisk retning, samt ivaretar og integrerer bærekraft i ny politikkutforming og eksisterende regelverk. Målet er å gjøre EU klimanøytralt innen 2050 og bidra til å gjennomføre målene om å bære makt satt av FN.

Derfor er dette ikke bare et håp om å gjøre det bedre. Det blir snart et krav.

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person