Hva gjør du når strømmen går?

Hva gjør du når strømmen går? Hvordan kan batterisystemer brukes til backup som løsning for å vedlikeholde strømtilførsel til kritiske laster?

Strømbrudd kan variere fra å være en mild ulempe til å gi svært harde utfordringer – og dessverre blir de mer vanlige og mer alvorlige. Hvis du har utstyr som er spesielt sårbart for konsekvensene av et strømbrudd eller er bekymret for strømnettets pålitelighet, kan en batterilagringsløsning være akkurat det du trenger.

Tenk deg at uværet herjer og en strømmast detter ned. Kanskje tar det flere dager før det kan repareres på grunn av mye vær og vind. På et slakteri kan et sånt scenario i verste fall føre til at fryselagre tiner og alt kjøttet blir ødelagt. I tillegg stopper produksjonen opp. Omfanget kan bli svært kostbart. 

I private hjem med små frysere, tar det enda kortere tid før maten blir ødelagt. Selv om omfanget er mindre, kan likevel oppleves dyrt for den enkelte.

Det er her et batterisystem kan komme inn i bildet som backup-løsning og opprettholde strømtilførselen når primærstrømmen svikter. De gir også strøm til apparater og enheter du kanskje trenger under et strømbrudd, og sist men ikke minst; de kan holde kritiske laster gående. 

Hvem trenger backup-strøm?

Backup-strøm er ikke bare for én type person, virksomhet eller institusjon. En stor og mangfoldig gruppe strømbrukere trenger backup-strøm for å holde driften i gang når deres vanlige strømsystem er nede.

Øverst på listen er bedriftene og organisasjoner som rett og slett ikke kan fungere uten strøm, selv i korte perioder, som telekommunikasjon. Sykehus er også avhengige av en jevn strømforsyning til alt fra kritiske øyeblikk som akutte operasjoner og livreddende maskiner til matlaging til pasienter.

Ethvert system med kritiske laster, der strømtap kan påvirke produksjonen, skade dyrt maskineri eller ha annet alvorlig utfall som at fryselagre tiner, kan med fordel installere en batteriløsning som backup-strøm. 

En særlig utsatt gruppe her i Norge er bønder. De er ofte langt ute på strømnettet og opplever oftere strømbrudd enn folk i mer tettbygde strøk. I tillegg har de mye dyrt maskineri, ofte fryselagre eller andre kritiske laster. 

Les mer om solceller og batterier i landbruket!

I organisasjoner som militæret, politiet og brannvesenet vil også menneskene disse gruppene tjener uten en form for backup-strøm, bli hardt rammet inntil strømmen er tilbake.

Det er også en økende etterspørsel etter back-up strøm for boligbruk. De som gjentatte ganger håndterer problemer som ødelagt mat, manglende evne til å jobbe eller temperaturfall, vil sette pris på en batteribackup-løsning. 

Uavbrutt strømforsyning

Fordelen med back-up strøm, er sømløs strøm. Det starter umiddelbart hvis det sentrale strømsystemet ditt svikter. Det betyr at du ikke vil sitte fast i mørket eller miste tilgang til viktige apparater eller systemer.

For medisinsk utstyr kan dette være et spørsmål om liv og død. Det forhindrer også mindre irritasjonsmomenter som å tilbakestille digitale klokker eller starte internett-ruterne på nytt.

Eksperter forventer at klimaendringene og relaterte problemer til dette vil øke oppvarmings- og kjølebehovet og belaste kraftinfrastrukturen ytterligere. 

I tillegg bruker vi mer og mer strøm, noe som allerede presser strømnettet og dermed er litt av årsaken til at en batteriløsning kan være så langt mer enn bare en backupløsning. 

Les mer! «Dette har ECO STOR som andre batteriløsninger ikke har.»

Kjør kritiske apparater

Mange kan leve uten det meste av elektronikken, men å miste viktige apparater kan i beste fall være ubehagelig og frustrerende og i verste fall farlig. Med backup-strøm kan du holde kjøleskapet og fryseren i gang. La det være slutt på ubehagelig matødeleggelse og dyre kostnader ved å fylle opp et ødelagt matlager. Om vinteren vil ovnen din holde deg varm når strømmen går og de som er avhengige av en vannpumpe vil heller ikke bekymre seg for å miste tilgangen til brønnvannet. 

Batterilagringsystem som batteribackup-system

Disse systemene er permanent installert i bygget og er også potensielt koblet til det overordnede strømnettet. Batteriene lades enten ved alternative energikilder eller når strømprisene er lave. Ved strømbrudd er batteriet umiddelbart klart til å benyttes.

Siden batterisystemer vanligvis brukes sammen med alternativ energi utenfor nettet, trenger ikke batteriet levere all strøm hele tiden. De er ofte dimensjonert for å gi strøm når generering ikke er mulig, som på natten med solcellesystemer.

Solceller i kombinasjon med batterilagring er en god kombinasjon

Etter hvert som solceller har blitt rimeligere, har de også blitt vanligere i bruk. De er et godt valg for å lage din egen strøm helt utenfor nettet, siden de kontinuerlig kan generere strøm i det uendelige så lenge solen skinner.

Solcellepaneler er ypperlig å kombinere med en batterilagringsløsning og da kan systemet med fordel brukes til mer enn bare backup-strøm. 

Les mer om solceller og batterier her!

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person