Solceller

What are solar cells?

Solceller består av lysfølsomme halvlederdioder, vanligvis basert på materialet silisium, som har evnen til å omdanne sollys til elektrisitet. Effekten av solcellene avhenger av lysforholdene. Jo mer direkte sollys solcellene mottar, desto mer elektrisitet blir generert. Solceller er en bærekraftig og fornybar energikilde som har blitt stadig mer populært de siste årene.

Hva er et solcellepanel?

Når flere solceller er koblet sammen kalles det for et solcellepanel. Solceller blir ofte koblet sammen i en serie for å øke den totale strømproduksjonen.

Hvordan fungerer en solcelle?

En solcelle fungerer på denne måten:

1. Absorpsjon av sollys

Solceller er vanligvis laget av halvledermaterialet silisium. Når sollyset treffer solcellen, blir fotoner (lyspartikler) absorbert av silisiumet.

2. Frigjøring av elektroner

Energi fra sollyset gir nok kraft til å frigjøre elektroner fra atomene i silisiumet gjennom fotovoltaisk effekt.

3. Bevegelse av elektroner

De løsrevne elektronene beveger seg så gjennom silisiumstrukturen og skaper elektrisk strøm (likestrøm). Denne strømmen går gjennom ledninger i solcellen.

4. Konvertering til vekselsstrøm

I de fleste tilfeller må strømmen konverteres til vekselstrøm for å være kompatibel med det elektriske strømnettet. Dette gjøres ved hjelp av en inverter.

5 Overføring av elektrisitet

Den genererte elektrisiteten kan nå blant annet anvendes til elektriske apparater eller lagres i batterier for senere bruk.