Solenergi

Hva er solenergi?

Solen er vår desidert største og viktigste kilde til energi. Solenergi er betegnelsen på lys og varme som treffer jorden gjennom solstråler. Solenergi er en fornybar energikilde som kan utnyttes og omgjøres til elektrisitet eller termisk energi.

På hvilke måter kan vi produsere strøm fra solenergi?

I dag utnytter vi solenergi på primært to måter; omforme energien til varme (solfanger) og til elektrisk energi (solceller).

Solfangere

Solfangere absorberer solens varmestråler. Den absorberte strålingsenergien blir så konvertert til termisk energi (varme). Den termiske energien kan for eksempel brukes til å varme opp vann i husholdninger.

Solceller

Solceller konverterer sollys direkte til elektrisitet gjennom fotovoltaisk prosess. Solceller kan blant annet installeres på hustak for å forsyne bygningen med strøm. Les mer om solceller her.