Solenergi

Vad är solenergi?

Solenergi är vår överlägset största och viktigaste energikälla. Det är ljus och värme från solstrålar som träffar jorden. Solenergi är en förnybar energikälla som kan omvandlas till elektricitet eller termisk energi.

På vilka sätt kan vi producera el från solenergi?

Idag utnyttjar vi solenergi främst på två sätt: genom att omvandla energin till värme (solpaneler) och till elektrisk energi (solceller).

Solpaneler

Solpaneler absorberar solens värme. Den absorberade strålningsenergin omvandlas sedan till termisk energi (värme). Den termiska energin kan till exempel användas för att värma upp vatten i hushåll.

Solceller

Solceller omvandlar solens ljus direkt till elektricitet genom en fotovoltaisk process. Solceller kan installeras på tak för att försörja byggnaden med ström. Läs mer om solceller här.