ECO STOR: Hvilke andre ting enn energilagring fra solceller kan et batterisystem for energilagring (BESS) hjelpe med?

Hvilke andre ting enn energilagring fra solceller kan et batterisystem for energilagring (BESS) hjelpe med?

Energilagringsløsninger har ikke vært så aktuelt i Norge foreløpig fordi vi har mye vannkraft og i stor grad har kunnet lene oss på en både ren og relativt stabil strømproduksjon.

Vannkraft stabiliserer spenningen i strømnettet via de store, roterende massene - turbinene - som lager strøm, i tillegg til at strømmen kan “lagres” i form av vannmagasiner, som holder strømproduksjonen i gang uavhengig av om det regner eller ikke. 

Stabilisering av ustabile fornybare energikilder

Andre steder i verden er batterisystemer for energilagring vanlige både for å stabilisere strømnettet, og for å lagre strøm fra fornybare kilder som vind og sol. Dette blir mer og mer aktuelt også i Norge ettersom andelen fornybar energi fra vind og sol øker. 

I USA , blant annet i California, finnes store solparker med tilhørende batterisystemer for energilagring som er med på å stabilisere strømforsyningen når solen ikke skinner. 

Det samme kan gjøres med vindfarmer. Når det er mye vind, kan overskuddsstrømmen som produseres lagres, og når det er lite vind, kan den strømmen som er lagret brukes.

FFR - Fast Frequency Response

Energilagring i batterisystemer brukes også til FFR. Dette er en løsning der strømmen i batterisystemet i løpet av millisekunder pumpes inn i strømnettet når systemet får melding om spenningsfall i nettet. 

FFR kan kompensere for at vind og sol ikke har inertia. Inertia er en egenskap som tunge roterende masser i strømnettet, det vil si turbiner, tilfører nettet. Turbinene har lagret mekanisk rotasjonsenergi som gjør at det tar litt tid før turbinene sakker farten hvis en turbin skulle falle ut av produksjon på grunn av teknisk feil. Denne mekaniske tregheten gir mulighet for å sette inn bakcup løsninger før det skjer et spenningsfall i strømnettet. 

Solkraftverk bruker ikke turbiner i det hele tatt, og turbinene i vindmøller er for små og lette til å kunne bidra med samme type mekanisk treghet og inertia, derfor trenger man andre løsninger for å oppveie for f.eks skyer foran solen med påfølgende produksjonsfall, eller at vinden plutselig løyer. 

I Tyskland har ECO STOR installert store batterisystemer for energilagring som brukes til FFR tjenester for å stabilisere spenningen i strømnettet. 

Effekttariff

Batterisystemer for energilagring kan bidra til å senke strømregningen gjennom lagring av strøm i batterisystemet når strømmen er rimeligst og bruk av strøm når strømmen er dyrest. 

Dette er foreløpig særlig aktuelt for næringsbygg og retail virksomhet, men også for private er det planlagt å innføre effekttariff for å sikre et jevnere strømforbruk i løpet av døgnet og unngå at strømnettet må dimensjoneres i forhold til “peak demand” altså de tidene på døgnet hvor folk bruker mest strøm.  

Dette skulle vært innført for privatmarkedet i Januar 2022, men ble utsatt midlertidig på grunn av høye strømpriser. 
Les mer om batterisystemer for næringsbygg.

Virtual power plant

Microgrid og virtual power plants er framtiden innen energiproduksjon og gjør det mulig for selv små aktører å selge strøm til strømmarkedene. 

På denne måten kan solcellene man investerer i bli lønnsomme idet strømmen kan distribueres og selges inn i strømnettet når det er behov for det, enten i form av FFR tjenester, eller i form av ekstra, lokalprodusert strøm i peak-demand perioder.

Dette forutsetter at man har installert solceller og batterisystemer for energilagring, og at disse er koblet til strømnettet. 

Backup for kritiske laster ved strømbrudd

I områder hvor strømnettet er svakt, typisk langt ute i nettet, vil det å ha energilagringsløsninger koblet til kritiske laster, for eksempel til en fryser, kunne utgjøre hele forskjellen på om det som befinner seg i fryseren blir ødelagt eller ikke ved strømbrudd. 
Les mer om mulighetene energilagring gir i landbruk. 

Energilagrings løsninger som alternativ til å bygge ut strømnettet

Det å bygge ut strømnettet er dyrt, og driver man en bensinstasjon i et grisgrendt strøk vil det ikke alltid lønne seg å bygge ut strømnettet for å kunne tilby lademuligheter for kunder med elbil. Da er BESS et godt alternativ. Strøm kan lagres i batteriene stille og rolig uten at nettet overbelastes, og det vil være mulig for elbiler å lade fra den lagrede strømmen i batteriløsningene uten å trekke mer strøm fra nettet. 

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person