vindmølle og batteri som illustrasjon for batterier og energilagring

Energilagring og batterier | Fordeler og ulemper | Hvordan det virker

Med økende strømpriser og økende andel sol- og vindkraft i strømnettet, blir energilagring i batterienergilagringsløsninger mer og mer aktuelt både for deg som er privatperson og deg som driver bensinstasjon eller næringsbygg, driver med landbruk eller dagligvarevirksomhet. 

Det er mange fordeler og noen få ulemper med energilagring i batterisystemer. 

Sikkerhet, batterier og energilagring

Lithium batterier som brukes i elektriske kjøretøy er svært farlige hvis de begynner å brenne, og brann i et slikt batteri er vanskelig å slukke. 

ECO STOR sine second-life batterisystemer baserer seg på brukte elbilbatterier, blant annet fra Nissan Leaf, som var en av de første moderne elbilene som rullet ut på norske veier. I løpet av alle årene som har gått siden de første Nissan Leaf rullet ut på veiene, har har disse batteriene vist seg å være veldig trygge.

Et bilbatteri er laget for å tåle store krefter i form av vibrasjoner og akselerasjon når det sitter i en bil. Når det i second-life syklusen gjør tjeneste som stasjonært batteri, vil bruken være mye “snillere” enn i en bil, og dette gjør bilbatteriene godt egnet som stasjonære batterier.  

Vi bruker batteriene slik de er i våre systemer, og de har derfor med seg alle garantier og sikkerhetsforanstaltninger som de hadde som bilbatterier.

Vi installerer et BMS - Battery Management System - på batterienergilagringsløsningene våre. BMS´et sørger for styring av batteriet slik at det skrus av hvis noe skulle gå feil i systemet. På den måten kan vi alltid følge med på batterihelsen til batteriene, og du kan være trygg på at det ikke skjer noe uventet med batteriløsningen.

Størrelse

Et batterisystem for energilagring krever at man har endel plass der det skal installeres. 

Bilbatterier er store og tunge og kommer ikke inn gjennom en hvilken som helst dør. Skal du ha flere batterier, blir løsningen enda større. Derfor kreves det som regel at man har en garasje eller et lagerrom med stor port hvor batteriløsningen kan stå. 

Plassproblemet kan eventuelt løses ved at batterisystemet installeres utendørs. 

Alternativt, ved svært store løsninger, kan de installeres i en container, hvor man også er sikret kjøling av batteriene, slik at man forhindrer at batteriene overoppheter når de står mange sammen. 

Fleksibilitet, batteri og energilagring

Energilagrings-løsningene ECO STOR leverer er fleksible i størrelse, og vi skreddersyr løsningene våre enten du har behov for ett enkelt batteri, eller flere batterier. 

Dette sikrer at du får akkurat den kapasiteten med energilagring som passer dine behov.. 

Miljø 

Å produsere et lithium batteri krever mange ressurser, blant annet mineraler som utvinnes ved gruvedrift. 

Gruvedrift er lite miljøvennlig og svært energikrevende, i tillegg til at endel av mineralene som brukes i disse batteriene kun finnes i områder i verden der arbeidsforholdene er veldig mye dårligere enn i vår del av verden. 

Behovet for energilagring i form av batterisystemer kommer bare til å øke i årene som kommer. Dette økende behover er et resultat av at verden beveger seg fra energisystemer drevet av fossilt brennstoff, til energisystemer som drives av fornybar energi. 

Vi hos ECO STOR synes at det er viktig å ha respekt for ressursene som går med til å produsere bilbatterier og er opptatt av å lage et sirkulært løp for elbilbatterier. 

Vi gir elbilbatteriene et nytt liv som stasjonære batterisystemer før de gjenvinnes og ressursene brukes på nytt i nye batterier. 

Uavhengighet

Energilagring “bak måler” lar forbrukeren lagre strøm når strømprisene er lavest og gjør det mulig å selv bestemme når strømmen som er lagret skal brukes. På den måten kan man bruke lagret strøm i “peak-demand tider” når strømmen er dyrere. Dette vil over tid gi lavere effekttariff. Dette er særlig aktuelt for næringsbygg, retail og jordbruk pr. Idag, men i en ikke alt for fjern framtid vil effekttariff også være noe som angår private forbrukere. 

Les mer om strømsparing i næringsbygg her.

Les mer om fordeler med batterisystem i landbruk her. 

Les mer om solceller og energilagring her. 

Lagring av energi fra fornybare kilder 

Ved installasjon av batterisystemer “før måler” unngår man at overskuddsproduksjon av strøm fra vind eller sol må “kastes”. 

Istedenfor lagres overskuddsproduksjonen i batterisystemer og kan brukes enten for å supplere strøm f.eks om natten når solen ikke skinner, eller som FFR (Fast Frequency Regulation) - det vil si hurtig regulering av strømnettet når det oppstår ubalanser. 

FFR - frekvens tjenester

Frekvens tjenester i det norske strømnettet ble satt igang som pilotprosjekt i 2022 i Norge. Andre steder i verden er denne tjenesten allerede en integrert del av strømnettet. 

For de som har store batterisystemer for energilagring stående, for eksempel i et næringsbygg, betyr dette at staten betaler for at batterisystemet brukes til frekvensregulering av strømnettet. 

Når man har en slik avtale med staten, vil frekvensreguleringen skje automatisk i perioder hvor spenningen i strømnettet synker. 

I Norge vil dette særlig være aktuelt i løpet av sommerhalvåret.

Investeringskostnader er høye 

Det å få installert et energilagrinssystem basert på litiumbatterier er kostbart, og dette er en ulempe per idag. Men over de 10-15 årene et batteri vil kunne fungere i en slik løsning, vil den innledende investeringskostnaden raskt kunne tjenes inn i form av sparte strømutgifter, 

Abonner på vår blogg

Meld deg på for ukentlige oppdateringer fra ECO STOR!

Person